Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Samværsregler

Du skal passe godt på skolen, på de andre
- og på dig selv!

 • Samværsreglerne er blevet til/revideret efter drøftelser med både lærere, ledelse, elevråd og bestyrelse, og har til formål at skabe de bedst mulige rammer for vores fælles hverdag på skolen.
Emne/områdeGældende regler/retningslinier
Frikvarterer
 • Alle elever i bh.kl.-6.kl. skal som udgangspunkt være ude i frikvartererne.
 • Alle elever i 7.-9.kl. har indeordning, – med mindre andet besluttes af enkelte lærere/sporteams.
 • Indendørs er det ikke tilladt at spille bold, sjippe, løbe m.v.
 • Rulleskøjter, skateboards og lign. må ikke bruges på skolens område.
 • Det er forbudt at klatre op på tagene. Bolde må kun nedtages af pedellerne.
 • Sneboldkastning må kun finde sted i den lille gård på langs med bygningen.
 • Bh.kl.- 6.kl. spiser med deres lærer.
 • 7. – 9.kl. må forlade skolen i frikvartererne.
Skader / uheld
 • Giv straks pedellen eller kontoret besked, hvis der sker skader på ruder, møbler eller andet.
Mobiltelefoner/

Kameraer

 • Bh.kl. – 6.kl.: Mobiltelefonen skal hele skoledagen være slukket og ligge i tasken (i både skole og SFO).
 • 7. – 9.kl.:Mobiltelefonen må bruges i frikvarterer.

I undervisningstiden må mobiltelefonen kun bruges / være fremme efter forudgående aftale med en lærer. Såfremt dette ikke overholdes, kan mobiltelefonen inddrages. Almindeligvis kan den afhentes på skolens kontor efter skoletid.

Ved gentagne overtrædelser kontaktes hjemmet af klasselæreren.

 • Det er kun efter forudgående aftale med lærer/ledelsen tilladt at fotografere/videofilme på skolens område.
Hovedbeklædning
 • Ved morgensang og i kirken er det ikke tilladt at bære cykelhjelm, kasket m.v. I juletiden kan der dispenseres for nissehuer!
Legetøj m.v.
 • Medbragt legetøj m.v. sker på eget ansvar.
Rygning
 • Det er ved lov bestemt, at elever ikke må ryge på skolens område/i skolens umiddelbare nærområde. I tilfælde af elevers rygning gives der straks besked til klasselæreren. Ved gentagne tilfælde inddrages ledelsen.
Faglokaler
 • Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne, hvis der er tilsyn af en lærer.
 • Faglokalerne skal aflåses efter brug.
Trapper
 • Hovedtrappen må ikke bruges til at komme fra etagerne i hovedbygningen og ned i gården i frikvartererne. Benyt en af de to andre trapper(den røde eller den gule bagtrappe).
September 2010