Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mobbepolitik

Mål med mobbepolitikken:
Institut Sankt Joseph skal være en mobbefri skole!

Målet er, at lærere, forældre og elever:

 1. Ved hvad mobning er
 2. Ved at mobning ikke tolereres.
 3. Får redskaber til at opdage og tackle mobning
 4. Er med til at stoppe mobning
 5. Ved at alle har ansvar for og del i denne indsats

Hvad er mobning:
Mobning er en gruppes eller en enkelt systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt elev.

Direkte mobning kan være:

 1. Fysisk vold, bl.a. skub, slag, spark m.m.
 2. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån
 3. Ubehagelige og krænkende udsagn, f.eks. mundtligt, via sms, chat osv.
 4. Ufrivillig social isolering og udelukkelse fra gruppen

Indirekte mobning kan være:
Vi som skole gør opmærksom på, at en del mobning finder sted i fritiden bl.a. på Internettet og gennem SMS beskeder.

Handlinger uden ord, bl.a. ved brug af grimasser og negativt kropssprog.
Ingen kan hjælpe alle – alle kan hjælpe nogen!

Hvad gør vi allerede mod mobning:

 1. Arbejder med Trin for trin for at træne udvikle børns sociale kompetencer
 2. Vi har venskabsklasser: børnehaveklasser/ venskabsklasser
 3. Stiller krav om brug af ordentligt sprog
 4. Som skole fokuserer vi på de gode egenskaber i den enkelte elev

Plan for forebyggelse af mobning – hvordan begynder vi:

 1. Skolen anskaffer en anti-mobbekasse som befinder sig på biblioteket.
 2. Hver klasse laver 5 anti-mobningsregler som følges i klassen og skal synliggøres.
 3. Hver klasse skal formulere 5 egenskaber, som kendetegner en god kammerat.
 4. Mobberådet udarbejder på baggrund af dem plakater til ophængning på gangene.
 5. I en uge i foråret 2006 sætter skolen fokus på mobning, uden at skemaet ændres væsentligt – evt. i forbindelse med en skemafri arbejdsdag.
 6. Antimobning er fast punkt på alle forældremøder.
 7. Anti-mobberådet mødes med mellemrum for bl.a. at fastsætte næste undersøgelse af,
 8. Hvordan eleverne oplever deres undervisningsmiljø. ( Den første var i maj 2004)
 9. Skolen anbefaler at 7. klasserne deltager i kurset, “Hvornår er nok nok?” på Rødovre forsøgscenter.
 10. Evt.: Ridderkorps. Elever fra 5. og 6. kan melde sig ind i ridderkorpset til hjælp i frikvartererne. (Mobbeland)

Hvad gør vi hvis en elev mobbes:
Klasselæreren bringer den konkrete situation til ophør og tager sig af offeret.

Hvad gør vi hvis en elev mobber:
Klasselæreren bringer den konkrete situation til ophør og tager en alvorlig snak med mobberen(-erne).

Konklusion:
De der mobber skal opleve, at det får konsekvenser at svigte det sociale ansvar i skolen.

Hvad kan hjemmet gøre hvis dit barn bliver mobbet?:
Tag problemet alvorligt – dit barn er formentlig mere ked af det end du tror. Forsøg at bevare roen og tænk tingene igennem inden du gør noget. Det er vigtigt at dit barn føler at du har styr på situationen. Tag dig god tid til at tale ud med barnet. Lad barnet foreslå løsninger på problemet. Hvis problemet fortsætter, kontakt skolen – i første omgang klasselæreren.

Hvis dit barn mobber:
Undgå at overreagere. Få barnet til at fortælle og find ud af, hvad dit barn tror der sker. Beskriv hvordan du ser situationen, og hvad du mener om den. Få dit barn til at gøre det godt igen på en eller anden måde. Hjælp dit barn til at finde bedre måder at løse problemer på.
Det er vigtigt, at alle skolens parter er bekendt med og gør brug af mobbepolitikken!

Ti forældreråd om mobning:

 1. Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller deres forældre. Det forstyrer netværksopbygningen og påvirker hele klassens tolerancekultur.
 2. Stør dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. Det er en styrke for barnet, og mindsker risikoen for, at nogle er meget isolerede.
 3. Sæt spot på “usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.
 4. Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv
 5. Giv klassekammeraters invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Det udtrykker respekt for fødselaren, og andres ligegyldighed gør ondt.
 6. Fortæl dit barn at, fødselsdagsfester er forskellige, og at det kun gør det mere spændende at komme ud. Det modvirker kritik af fester hos børn med lavstatus.
 7. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk en social fødselsdagspolitik: alle, ingen eller drenge/piger
 8. Prioriter samvær med de andre forældre i klassen. Det smitter af på børnene
 9. Støt lærere, der prioriterer det sociale liv i klassen. De har brug for opbakning.
 10. Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelsen i antimobbearbejdet
  1. Mobberens forældre informeres
  2. Klassen og klassens lærere informeres, og der udarbejdes en løsningsplan
  3. Skolens ledelse informeres
  4. Offerets forældre informeres
  5. Klassen og klassens lærere informeres, og der udarbejdes en løsningsplan.
  6. Skolens ledelse informerer
  7. Bevidst udelukkelse/afvisning kun for at irritere eller såre.
  8. Negativ omtale, gentagne gange over en vis tid