Da 4.i higede, søgte og fandt….

Da 4.i higede, søgte og fandt….

Om en litteratur-tur til Nationalmuseet

Louise Knudsen,  

I forsøget på at levendegøre dansk litteraturhistorie drog 4.i forleden mod Nationalmuseet i København i håbet om at finde Guldhornene.

Efter møje og besvær lykkedes det at få syn for sagn, og de første strofer af Adam Oehlenschläger´s berømte digt “Guldhornene” blev læst højt i det dunkle rum, alt imens de rekonstruerede guldhorn blev studeret nøje: “De higer og söger i gamle Böger, i oplukte Höie med speidende Öie, paa Sværd og Skiolde i muldne Volde, paa Runestene blandt smuldnede Bene”. Inden vi vendte næserne hjemad, nåede vi også en tur forbi runestenene.

Foto: Louise Knudsen

URL: https://sanktjoseph.dk/da-4-i-higede-soegte-og-fandt/