En børneparat skole

En børneparat skole

Temamøde for lærerne med can. pæd. i pædagogisk filosofi Brian Degn Mårtensson

Kim Broström,  

I de sidste par år har lærere og pædagoger på Institut Sankt Joseph arbejdet med begrebet katolsk humanistisk dannelse og på en række temadage undersøgt, hvad det vil sige at være en katolsk skole. I den forbindelse mødte vi can. pæd. i pædagogisk filosofi Brian Degn Mårtensson, og dette samarbejde fortsætter nu under det næste tema, som Udviklingsgruppen har søsat, nemlig ISJ som børneparat skole. Blandt delmålene er,

Den første temadag herom blev afholdt 15/11 2017, og nu skal arbejdet videreføres i skolens teams og i dagligdagen.

På første billede ses skoleleder Peter Franklin og Brian Degn Mårtensson.
Foto: Kim Broström

 

URL: https://sanktjoseph.dk/en-boerneparat-skole/