SammenSFÆRElse i 8.a

SammenSFÆRElse i 8.a

Fagdag i geografi i 8. klasse om Jordens sfærer

Hasse Bruun Holmdahl,  

På ISJ er det blevet besluttet, at eleverne først skal have geografi i 8. klasse. På fagdagen torsdag d. 30. august har 8.a derfor arbejdet med et introducerende forløb til geografiundervisningen, nemlig ”Jordens sfærer – en intro til geografi”. Jordens 4 sfærer er

Klassen har i grupper arbejdet med hver deres sfære og har skullet præsentere det i Power Point-form for klassen. Herefter har de været i Østre Anlæg for at filme/fotografere sammenhænge mellem deres respektive sfære og de andre sfærer. Deres film eller billeder skulle så viderebearbejdes til hhv. en video eller en planche. Vedlagt er billeder af planchegrupperne og deres sfæreprodukter.

Tak for en dejlig fagdag, 8.a ☺

Fotograf og tekst: Hasse Bruun Holmdahl (Hh)

URL: https://sanktjoseph.dk/sammensfaerelse-i-8-a/