Østerbros huse i model

Østerbros huse i model

8.a og b har opmålt huse på Østerbro

Rune Stadsvold Marzec,  

8.a og 8.b har i det seneste matematikforløb arbejdet med at opmåle og tage skitser at bygninger rundt omkring i nærområdet. De har i passende målestoksforhold bygget miniaturemodeller af de faktiske bygninger i pap. Bygningerne kan betragtes på biblioteket i uge 47 og 48.

Foto: Ruine Stadsvold Marzec

URL: https://sanktjoseph.dk/oesterbros-huse-i-model/