På besøg på hyggeligt kunstmuseum

På besøg på hyggeligt kunstmuseum

7a og c var på Nivågårdsamlingen på fagdagen 21/2 2020

Kim Broström,  

Billedkunstholdet 7.a og c var den 21/2 2020 på tur til Nivågårdsamlingen, hvor vi fulgte et forløb om billedanalyse. Vi så naturligvis også museets berømte Rembrandt-maleri. Der er netop åbnet en udstilling med malerier af Hans Scherfig og eleverne fik til opgave at udvælge sig et billede på denne udstilling, tegne og fotografere det. En hyggelig og lærerig tur med hele 33 elever som opførte sig eksemplarisk.
Foto: Kim Broström

URL: https://sanktjoseph.dk/paa-besoeg-paa-hyggeligt-kunstmuseum/