...flere billeder fra Lucia-dagen

...flere billeder fra Lucia-dagen

Lucia med følge på Bispebjerg Hospital

Kim Broström,  

Som tidligere nævnt var Lucia med brude og svende på besøg på den psykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital. Her er nogle billeder fra selve besøget. Lucia blev rigtig godt modtaget og afdelingen vil gerne have besøg igen til næste år.

Foto: James Malone

URL: https://sanktjoseph.dk/flere-billeder-fra-lucia-dagen/