Faseuge om demokrati

Faseuge om demokrati

Forsøg med forskellige styreformer på mellemtrinet

Kim Broström,  

Hvordan fungerer et samfund bedst? I hallen sejler fire skibe ud med mennesker som skal bosætte sig et nyt sted. Undervejs udsættes skibene for uvejr og stærk bølgegang. For at finde ud af hvad de skal gøre, benytter de forskellige styreformer. De fire samfund benytter diktatur, anarki, konsensus og demokrati for at nå målet. Det er elever fra mellemtrinet som i faseugen prøver at finde ud af hvilken styreform der er mest effektiv og/eller mest retfærdig. Biljana og Pia instruerer eleverne.

URL: https://sanktjoseph.dk/faseuge-om-demokrati/