Matematik & idræt i faseugen

Matematik & idræt i faseugen

I uge 45 kunne man på mellemtrinnet arbejde med matematik og idræt

John Axberg,  

Fag: Matematik & idræt
Lærer: James & John

Eleverne skal arbejde med areal, omkreds, målestoksforhold og regnskab. Efter træning i de pågældende discipliner i klasselokalet, skal grupper på 5 elever ned i gården og opmåle skolegården. Ud fra målingerne og mål på diverse legeredskaber, udarbejder grupperne en model af skolegården med de legeredskaber og optegninger, som gruppen har ønsket inden for et budget på 1million kr. Udover modellen er der et regnskab der beskriver udgifterne.
De to dage bliver brudt op, hvor grupperne deltager i en høvdingeturnering.

Foto: John Axberg

URL: https://sanktjoseph.dk/matematik-idraet-i-faseugen/