Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Drømmen om ISJ

Nedenstående er et dynamisk indlæg som løbende vil blive revideret. Målet er, at I som forældre – eller som interessenter – kan følge med i skolens udvikling…

Som bekendt kan man ikke fastfryse noget som helst! Alt bevæger sig hele tiden; også samfundet og ikke mindst Institut Sankt Joseph!

Med en let omskrivning af den gamle græske tænker Heraklit kan man sige: “Den samme lærer går aldrig ind på den samme skole to gange…”

Med det for øje, besluttede skolens bestyrelse og daglige ledelse i 2009, at der fremover skulle sættet et systematisk og fortløbende fokus på skolens identitet og udvikling. Overskriften blev:

”DRØMMEN OM ISJ”
Hvem er vi ? – og hvem vil vi gerne være i fremtiden?

Det første vigtige projekt blev at gennemføre en proces hvor ISJ´s identitet og vision blev diskuteret og tydeliggjort. Både personale og forældre (forældrerådet) blev involveret heri. Arbejdet blev forankret i skolens udviklingsgruppe som består af lærer- og pædagogrepræsentanter fra alle vores afdelinger samt ledelsen. I skoleåret 2009/2010 havde vi således en række spændende arrangenmenter i forhold hertil. Resultatet blev blandt andet en revidering af skolens værdigrundlag samt udarbejdelse af 9 billeder som udtrykker, hvad vi ideelt set gerne vil bibringe vores elever på ISJ. Billederne hænger i vores aula ved teatersalen.

“Den samme lærer går aldrig ind på den samme skole to gange…”  

Det næste store skridt i forhold til “Drømmen om ISJ” er at fremtidssikre skolen.

I nyhedsbrevet til skolens forældre december 2012 beskrev vi det således: De økonomiske udsigter for De frie Grundskoler i Danmark – herunder ISJ – er desværre ikke helt så lyse, som man kunne ønske sig. Grunden hertil er følgende: Tilskuddet fra staten til de frie grundskoler gives som en procentdel af hvad en folkeskoleelev koster om året beregnet som en gennemsnitspris på landsplan i de seneste tre år. Dette beløb er de sidste ca. 5 år faldet drastisk pga. de store besparelser i folkeskolen med fyring af over 5000 lærere på landsplan. Endvidere blev det for snart fire år besluttet, af den procentdel de frie skoler får af ovenstående tal skulle nedsættes fra 75 % i 2011 til 71 % i 2015. Herudover har vi på ISJ nogle helt særlige udfordringer med vores skønne gamle bygning, som sine steder – af både bygningsmæssige og pædagogiske grunde – trænger til renovering og ombygning. Der er absolut ingen grund til økonomisk bekymring lige nu, men kort sagt drømmer vi om meget mere end vi har råd til. Skolens ledelse og bestyrelse har derfor besluttet at ansætte Thomas Mulhern som PR-medarbejder. Thomas er fra USA, dansk gift og uddannet i filosofi/kommunikation. Thomas har et indgående kendskab til katolske skoler i USA/Europa og gode erfaringer med PR-arbejde og fundraising. Thomas får til opgave at arbejde med Branding og PR (bl.a. hjemmesiden) og ikke mindst at undersøge mulighederne for at hente penge fra fonde, organisationer m.v. Et andet område vi gerne vil udvikle er dialogen og samarbejdet om ovenstående med nuværende forældre (forældrerepræsentantskabet) og med tidligere elever/Oldies. Der er her med sikkerhed ressourcer at hente.

Alt dette er vi nu i fuld gang med. Vi har blandt andet:

  • Drøftet opbygning af ressourcebank i forældrerådet. Der er næsten uendelig mange ressourcer til rådighed i vores forældregruppe. Det kunne fx. være med virksomhedsbesøg, oplæg i klassen, praktisk arbejde på skolen i relation til eget barns klasse eller planlægning af arrangementer/sommerfest.
  • Planer om at oprette en fond til glæde for familier der i kortere perioder ikke har råd til at betale skolepenge for deres barn. Det kan fx. være i forbindelse med dødsfald, arbejdsløshed eller skilsmisse.
  • planlagt opstart af Sommerskole i sommeren 2013. Med henblik på at profilere skolen, og for at styrke den internationale profil, tilbyder vi Sommerskole til både vores egne elever (bh.kl.-6.kl.) og til andre børn i København. Sommerskolen henvender sig til både dansk- og engelsksprogede familier.
  • Åbnet ny hjemmeside foråret 2013

Herudover er vi i gang med af undersøge mulighederne for at rejse penge fra danske og udenlandske fonde.