Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Det religiøse liv

Det er menneskets opgave at blive menneske

At holde katolsk skole er dybest set et humanistisk dannelsesprojekt forankret i en lang og rig kristen tradition. Skolens motto, hentet hos den romerske politikker og filosof Cicero (106-43 f.kr.), udtrykker dette meget præcist:

Det er menneskets opgave at blive menneske.

Den kristne betydning af at være/blive menneske handler om at forsøge at leve et liv i kærlighed til Gud og medmennesket. Det er det, vi er skabt til – og det er derfor afgørende vigtigt, at elevernes faglige, sociale og åndelige udvikling går hånd i hånd.

Dette varetages blandt andet gennem gudstjenester, undervisning i filosofi/religion og vores retræter, som gennemføres tre gange i skoleforløbet.

Endvidere lægger vi stor vægt på elevernes ansvar for hinanden og for verden og tager i relation hertil afsæt i vores værdigrundlag, hvor der står:

Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

I løbet af skoleåret har vi en række begivenheder af både religiøs/eksistentiel og almenmenneskelig betydning, som gerne skal minde os alle om, hvad projektet “at blive menneske” går ud på. Ca. en gang om måneden holder vi en gudstjeneste for alle skolens elever, bl.a. i forbindelse med højtiderne. Nogle er konfessionsopdelte, dvs. at katolikker og pretestanter er hver for sig, andre er økumeniske, dvs. fælleskirkelige.

Betydning for undervisningen

Disse tanker kommer naturligvis tydeligt til udtryk i faget religion, hvortil Foreningen af de Katolske Skoler i Danmark har fremstillet eget fagformål. Fagformålet dækker både katolsk og ikke-katolsk undervisning. Se bogen “Religion på de katolske skoler i Danmark, fagformål og slutmål for faget religion” som kan læses her.


Seneste nyheder