Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Dansk som andetsprog

Undervisning for tosprogede elever

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA) på ISJ

Det overordnede mål for de tosprogede elever på ISJ er, at den sproglige udvikling for elevens modersmål – og for dansk – følges ad. Vi ønsker således, at vores tosprogede elever bliver lige dygtige til begge sprog i både skrift og tale. Endvidere ønsker vi, at styrke de tosprogede elever i deres viden om – og forståelse for – egen kultur og rødder.

På ISJ tilrettelægges undervisningen af DSA-læreren i samarbejde med faglæreren. De to lærere beslutter i fællesskab, hvilke emner der skal arbejdes med.

Det er her afgørende, at DSA-undervisningen understøtter det, der skal arbejdes med i klassen.

I DSA etableres forløb, som styrker elevernes faglige niveau; og deres kulturelle bevidsthed.

Med DSA ønsker vi:

  • At styrke elevens to sprog: Dansk og modersmål. Dette sker ved at inddrage elevens modersmål, så meget som muligt i undervisningen gennem fx sammenligninger med dansk.
  • At eleven bliver bevidst om sproglige ligheder og forskelle imellem dansk og modersmål.
  • At arbejde med ord og begreber i en før-faglig fase, således at eleven starter et nyt emne på lige fod med de etnisk danske børn.
  • At elevens identitetsfølelse bliver styrket gennem et tæt samarbejde mellem faglærer, DSA- lærer og forældre.