Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Den digitale dannelsestrappe

Målsætning og plan for digital dannelse på Institut Sankt Joseph

Den digitale dannelsestrappe

Med digital dannelse tænker vi koblingen mellem elevens digitale færdigheder og adfærd på nettet, der samlet udgør elevens digitale handlekompetence. Det er en vigtig opgave i samarbejde mellem ISJ og hjemmet at skabe gode rammer for digital læring og dannelse for alle elever på skolen.

Overordnet ønsker vi, at vores elever i løbet af skolegangen opnår:

 • At blive rustet til at leve og arbejde i et samfund, hvor man er kritisk, innovativ og undersøgende
 • At kunne se muligheder i og med sikkerhed anvende relevante teknologier
 • At kunne begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt ved anvendelse af it og medier
 • At kunne begå sig sikkert og trygt på internettet
 • Elevkompetencer, der søges erfaret og udviklet i løbet af 1. – 3. klasse:

Elevkompetencer, der søges erfaret og udviklet i løbet af 1. – 3. klasse:

 Informationssøgning:

 • Er bekendt med at udvælge information fra den kilde læreren stiller til rådighed
 • Kan foretage simple søgninger på internettet
 • Kan med kildekritik groft skelne mellem forskellige former for information
 • Kan beskrive, hvor de har deres informationer fra
 • Erfaring med at downloade film, lyd og billeder

Produktion og formidling:

 • Har erfaring med forskellige, digitale formidlingsmuligheder
 • Har erfaring med at formidle ved hjælp af tekst, tal, tegninger, billeder og lyd

Sikkerhed og adfærd på internettet – herunder sociale medier:

 • Kender til begrebet personfølsomme oplysninger
 • Sikker brug af adgangskoder mm. til online tjenester
 • Kende til grundlæggende regler for kommunikation på nettet herunder net-etik

Samarbejdsværktøjer og online tjenester i skoleregi:

 • Har erfaring med udvalgte samarbejdsværktøjer som eks. Google Drev, Google Classroom, SkoleTube
 • Har erfaring med at sende beskeder via sin ISJ-mail (Google-konto) samt læse og sende beskeder på Intra
 • Kan fortælle om erfaringer med it og medier
 • Kan anvende grundlæggende funktioner i ElevIntra

It-kompetencer og mediestøttede læreprocesser:

 • Grundlæggende betjening: Logge på, åbne og lukke programmer, hente og gemme, udskrive og lukke computeren korrekt
 • Anvende enkle værktøjs- og undervisningsprogrammer
 • Kender navnene på PC-arbejdspladsens forskellige enheder: tastatur, mus, skærm osv
 • Kende til computerens og internettets historie, udvikling og nuværende muligheder
 • Kende til forskellen på betjening af PC og MAC
 • Indtage en god arbejdsstilling ved computeren og bruge begge hænder på tastaturet
 • Tage enkle forholdsregler vedrørende virus i forbindelse med fremmede filer
 • Kunne udskrive dokumenter på skolens printere

Elevkompetencer, der søges erfaret og udviklet i løbet af 4. – 6. klasse:

Informationssøgning:

 • Anvende en søgetjeneste og opstille en søgestrategi
 • Sammenligne og vurdere søgeresultater
 • Udvælge informationer i fremkomne søgeresultater
 • Er bekendt med principper i en hypertekst
 • Forholde sig til regler om ophavsret til og deling af tekst, billeder, film og musik

 Produktion og formidling

 • Kan anvende grafik/billeder ved tekstfremstilling
 • Har et grundlæggende kendskab til layout
 • Kan benytte et tegneprogram, digitalt videokamera samt formaterings- og redigeringsværktøjer
 • Er kendt med og kan benytte fagspecifikke digitale læremidler
 • Kan anvende et dynamisk geometriprogram og videndele regneark
 • Kan udarbejde en præsentation evt. forgrenet med lyd- og tidsstyring

Sikkerhed og adfærd på internettet – herunder sociale medier

 • Kende reglerne for elektronisk offentliggørelse/rettigheder
 • Kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af deres færden på internettet
 • Have viden om sine digitale fodspor på internettet
 • Kan vurdere konsekvenser af ytringer på internettet
 • Have viden om muligheder og faldgruber i forbindelse med kommunikation på internettet

Samarbejdsværktøjer og online tjenester

 • Kunne videndele og samarbejde via internettet på diverse sociale platforme
 • Eleverne skal have viden om samarbejdsmuligheder på internettet
 • Kan sende beskeder via sin ISJ-mail (Google-konto) samt læse og sende beskeder på Intra.
 • Benytte Google Drev og Google Classroom – herunder forskellige muligheder for at dele

It-kompetencer og mediestøttede læreprocesser

 • Hente og vælge tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion
 • Bearbejde et produkt med henblik på kommunikation ud fra kendskab til enkelte virkemidler
 • Forstå forskellen på og kende de mest almindelige filtyper

Elevkompetencer, der søges erfaret og udviklet i løbet af 7. – 9. klasse:

Informationssøgning og indsamling

 • Selvstændigt og sikkert kunne downloade og installere software
 • Kan forholde sig kritisk til indholdet og troværdigheden på et websted
 • Kende til regler og problemstillinger mht. licenser, ophavsret og kopiering
 • Kan målrette informationssøgning samt sortere, udvælge, fortolke og sammenfatte den information, de finder på nettet
 • Kan citere og referere korrekt til forskellige kilder

Produktion og formidling

 • Kan skabe medieproduktion, hvori der indgår tekst, lyd og billeder (gerne levende billeder og animation)
 • Har sikkerhed i kendskabet til og brugen af regneark
 • Kan lave undersøgelser, beregninger og ræsonnementer ved hjælp af et dynamisk geometriprogram

Kommunikation, samarbejde og analyse:

 • Anvende it- og medieværktøjer til at udgive produkter på internettet
 • Kende og anvende regler for elektronisk offentliggørelse
 • Kan vurdere konsekvenser af at eksponere forskellige former for ytringer i det offentlige rum
 • Er fortrolig med de dynamiske samarbejdsformer og samarbejdsmuligheder, der åbner sig ved anvendelse af it og Web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde o.l.
 • Kan vurdere elektronisk offentliggørelse af egne produkter
 • Kan vurdere brugen af sociale platforme

Digital kommunikation

 • Eleven kan vælge relevante digitale teknologier i forhold til opgave og situation
 • Eleven har viden om digitale teknologiers muligheder og faldgruber
 • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation

God stil på nettet

 • Eleverne kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
 • Eleven har viden om kommunikationsetik

 

Grafik: Kim Broström