Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Værdigrundlag

Som dannelsesinstitution bygger Institut Sankt Joseph sit virke på følgende

Menneskesyn

 • Ethvert menneske er godt – og elsket og villet af Gud.
 • Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.
 • Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.
 • Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
 • Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.

Dannelsesideal

 • Dannelse forudsætter grundlæggende:
  • En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet.
  • En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.
 • Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.
 • Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre religioner, nationaliteter, sprog og kulturer.
 • Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
 • Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.
 • Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.
 • Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
 • Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
 • Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.
 • Elever fra ISJ skal kunne begå sig i verden; og være høflige og empatiske.

Vedtaget af medarbejdere, ledelse og bestyrelse, juni 2010

Printervenlig PDF-udgave: Værdigrundlag 2010

Værdigrundlaget i billeder. Findes i en dansk og engelsk version.

Hvad betyder det, at Institut Sankt Joseph er en katolsk skole?

Den katolske skole

FAKS har udgivet en folder, som fortæller om de katolske skoler i Danmark.
Se folderen her. Folderen findes også på engelsk. Foldernes fås på skolens kontor.

Foreningen af Katolske Skoler i Danmark (FAKS) havde 50 års jubilæum august 2015

Alle skolerne har i jubilæumsbogen bidraget med indblik fra skolernes hverdagsliv. Bogen beskriver hvad det vil sige at være katolsk skole. Den kan ses her.

De katolske skoler 1965-1915 som pdf

Katolsk humanistisk dannelse 

Skolens lærere har i flere omgange arbejdet med emnet katolsk humanistisk dannelse. Hvad vil det sige at holde katolsk skole? Vi har udgivet et hæfte, som fortæller om emnet i en dansk og en engelsk udgave. Det behandler blandt andet emner som Katolsk skole, Tro og viden, Søren Kierkegaard, Frihed og kærlighed og Dag Hammerskjöld. Hæfterne er på 16 sider.

Dansk:Katolsk humanistisk dannelse pdf

Engelsk: Catholic Humanistic Formation pdf

 

 

Vi holder Værdigrundlagsdag på Sankt Josephs dag

Den 19. marts er det Sankt Josephs dag. Som andre helgener har også Joseph sin dag. Helgener kan opfattes som inspiratorer for os og vores holdning til tilværelse og tro. De betragtes af katolikker som udtryk for, at Guds kærlighed til mennesker ikke er bare er en smuk tanke, men faktisk finder udtryk i verden.

Skolen har sit navn fordi den blev oprettet af søstre fra Sankt Joseph Søstrenes orden. Sankt Joseph Søstrenes kom til Danmark efter at grundloven havde sikret religionsfrihed, og de oprettede utallige institutioner med sociale formål over hele landet, først og fremmest skoler og hospitaler.

Sankt Joseph var plejefar for Jesus. Han fik til opgave at tage sig af barnet og dets mor. Han var tømrer, og lærte Jesus håndværket. På dette kalkmaleri fra Brønnestad Kirke i Skåne, malet ca. 1430, lærer Joseph Jesus at gå. Som man ser, er gangstativet ikke en ny opfindelse! Ved siden af sidder Maria og reparerer Jesus’ tøj. Det er kalkmaleriets mening at vise en helt almindelig hverdagsscene. For nok er det Den hellig Familie vi ser her, men de var også helt almindelige mennesker som os andre.

Forresten er der tradition for at fejre Sankt Joseph på endnu en dag, nemlig 1.maj, for han er som tømrer også arbejdernes skytshelgen.

 


Mere stof om emnet:

Identitet og dannelse

af Peter Franklin, cand. pæd. i religion og livstolkning og tidligere skoleleder på Institut Sankt Joseph og Hanne Brixtofte Petersenlektor i dansk på University College, Lillebælt

For dem der har tid og lyst, klik her og læs en uddybende artikel om katolsk-humanistisk dannelse.