Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Værdigrundlag

Katolsk privatskole. International skole.
Som dannelsesinstitution bygger Institut Sankt Joseph sit samlede virke på følgende

Værdigrundlag

Menneskesyn

 • Ethvert menneske er godt – og elsket og villet af Gud.
 • Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.
 • Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.
 • Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
 • Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.

Dannelsesideal

 • Dannelse forudsætter grundlæggende:
  • En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet.
  • En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.
 • Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.
 • Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre religioner, nationaliteter, sprog og kulturer.
 • Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
 • Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.
 • Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.
 • Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
 • Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
 • Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.
 • Elever fra ISJ skal kunne begå sig i verden; og være høflige og empatiske.

 

Vedtaget af medarbejdere, ledelse og bestyrelse, juni 2010

Printervenlig PDF-udgave: Værdigrundlag 2010

Værdigrundlaget i billeder. Findes i en dansk og engelsk version.


Mere stof om emnet:

Identitet og dannelse

af Peter Franklin, cand. pæd. i religion og livstolkning og skoleleder på Institut Sankt Joseph og Hanne Brixtofte Petersenlektor i dansk på University College, Lillebælt

For dem der har tid og lyst, klik her og læs en uddybende artikel om katolsk-humanistisk dannelse.

Katolsk-humanistisk dannelse i Danmark

Et ”filosofikum” for lederne på de katolske skoler – og senere for lærerne og pædagogerne. Hvorfor nu det – og hvordan?

Af Jesper Fich op, født 1956, bispedømmets skolekonsulent og teologisk rådgiver for FAKS og Peter Franklin, født 1966. Lærer og cand. pæd. i religion og livstolkning, skoleleder på Institut Sankt Joseph, København

Artikel trykt i SEGL i 2014. (Norsk katolsk årsskrift for religion og samfund).Klik her