Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Værdigrundlag

Som dannelsesinstitution bygger Institut Sankt Joseph sit samlede virke på følgende

Værdigrundlag

Menneskesyn

 • Ethvert menneske er godt – og elsket og villet af Gud.
 • Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets handlinger.
 • Ethvert menneske er socialt – og er således ubetinget afhængigt af gode relationer til andre mennesker.
 • Ethvert menneske er født kreativt og har evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
 • Ethvert menneske er forpligtet til at tage sit liv, sine muligheder og sine valg alvorligt.

Dannelsesideal

 • Dannelse forudsætter grundlæggende:
  • En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet.
  • En indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces hvor børnene bearbejder de påvirkninger som han/hun møder i samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er barnets erfaringer og tidligere læring.
 • Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd.
 • Det enkelte barn skal have forståelse for – og indsigt i – andre religioner, nationaliteter, sprog og kulturer.
 • Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
 • Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.
 • Det enkelte barn skal bruge sine evner til læring, kreativitet og dygtiggørelse.
 • Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
 • Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
 • Det enkelte barn skal forlade skolen med faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang læring.
 • Elever fra ISJ skal kunne begå sig i verden; og være høflige og empatiske.

 

Vedtaget af medarbejdere, ledelse og bestyrelse, juni 2010

Printervenlig PDF-udgave: Værdigrundlag 2010

Værdigrundlaget i billeder. Findes i en dansk og engelsk version.


Mere stof om emnet:

Identitet og dannelse

af Peter Franklin, cand. pæd. i religion og livstolkning og skoleleder på Institut Sankt Joseph og Hanne Brixtofte Petersenlektor i dansk på University College, Lillebælt

For dem der har tid og lyst, klik her og læs en uddybende artikel om katolsk-humanistisk dannelse.

Katolsk-humanistisk dannelse i Danmark – anno 2014

Et ”filosofikum” for lederne på de katolske skoler – og senere for lærerne og pædagogerne. Hvorfor nu det – og hvordan?

Af Jesper Fich op, født 1956, bispedømmets skolekonsulent og teologisk rådgiver for FAKS og Peter Franklin, født 1966. Lærer og cand. pæd. i religion og livstolkning, skoleleder på Institut Sankt Joseph, København

Artikel trykt i SEGL i 2014. (Norsk katolsk årsskrift for religion og samfund).Klik her