Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Samværsregler

Du skal passe godt på skolen, på de andre
- og på dig selv!

Samværsreglerne er blevet til/revideret efter drøftelser med både lærere, ledelse, elevråd og bestyrelse, og har til formål at skabe de bedst mulige rammer for vores fælles hverdag på skolen.

Pauser
 • Indskolingen og mellemtrinnet skal ud i pauserne. (Hvis der af helt særlige grunde dispenseres herfor, må klassen ikke opholde sig alene i klasselokalet).
 • Dukse i indskoling og mellemtrin har 10 min. til arbejdet, herefter skal de ud i gården.
 • Udskolingen kan blive inde i pauserne – med mindre andet besluttes af enkelte lærere/teams.
 • Udskolingen må forlade skolens område i pauserne.
 • Indskolingen + mellemtrinnet spiser frokost sammen med deres lærer.
 • Fodbold og basketball er kun tilladt på boldbanerne og v/ basketkurvene.
 • I pauserne må der kun spilles fodbold med skolens bolde fra boldburet.
 • Rulleskøjter, løbehjul, skateboards og lign. må ikke bruges på skolens område.
 • Medbragt legetøj til legeaftaler eller til legetøjsdag i SFO skal blive i tasken hele skoledagen.
 • Indendørs er det ikke tilladt at spille bold, sjippe, løbe m.v.
 • Sneboldkastning er kun tilladt i den lille gård langs med bygningen.
Skader / uheld
 • Giv straks pedellerne eller kontoret besked, hvis der sker skader på ruder, møbler eller andet.
 • Elever kan altid få hjælp i Pusterummet mellem 8.00 og 13.40.
Mobiltelefoner/ smartwatches/
kameraer
 • Alle elever skal aflevere deres mobiltelefoner og smartwatches ved skoledagens begyndelse. De udleveres igen når skoledagen er slut.
 • I SFO skal telefonerne være slukket og ligge i taskerne.
 • I undervisningstiden må mobiltelefonen bruges efter forudgående aftale med en lærer.
 • Det er kun efter forudgående aftale med lærer/ledelsen tilladt at fotografere/videofilme på skolens område.
Ansvar
 • Mobiltelefoner, smartwatches, legetøj, computer mv. medbringes på eget ansvar.
Rygning
 • Det er ved lov bestemt, at elever ikke må ryge på skolens område og i skolens umiddelbare nærområde.
Faglokaler
 • Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne under tilsyn af lærer.
 • Faglokalerne skal aflåses efter brug.
Ophold på skolen før/efter undervisning
 • Det er først tilladt at opholde sig på skolen fra kl.7.50 om morgenen. (Med mindre man er tilmeldt morgenmodulet i SFO).
 • Om eftermiddagen skal eleverne forlade skolen senest 15 minutter efter undervisningens afslutning. (Med mindre man er tilmeldt skolens SFO eller skal i lektiecafé).

Samværsreglerne i printvenlig udgave