Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Socialpraktik

Socialpraktik

Socialpraktik for 8. klasserne på ISJ

På Institut Sankt Joseph har vi i en årrække arbejdet med vores dannelsesidealer, og en af vores visioner lyder som følger:

  • ”Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.”

Formålet med denne praktik ligger således i forlængelse af vores dannelsesidealer, og det er skolens ønske og håb at åbne elevernes øjne for de værdier, der ligger i at være noget for andre mennesker, og at forløbet vil medvirke til at udvikle større social opmærksomhed og ansvarlighed hos den enkelte elev.

Eleverne påtager sig i ca. ti uger to timers ulønnet socialt arbejde om ugen. Det kan fx være som besøgsven på et plejehjem, i en vuggestue/børnehave eller som handicaphjælper.

Praktikken kan frit placeres, hvor det passer. Tidsmæssigt skal det være mindst to klokketimer placeret udenfor elevernes normale skema.

Praktikken er en del af religionsundervisningen på ISJ og i praktikperioden er den almindelige religionsundervisning aflyst. I perioden op til praktikken arbejdes der i religionsundervisningen teoretisk med etik, næstekærlighed mv. og i det omfang det er muligt, besøger religionslæreren eleven på praktikstedet.