Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

ISJ's Forældrefond

ISJ's Forældrefond skal hjælpe forældre i en svær økonomisk livssituation

ISJ's Forældrefond

Hele 20% af forældrene støtter forældrefonden og fonden er i gang med sit arbejde

Institut Sankt Joseph har en klar målsætning om at have en bred og mangfoldig profil; både kulturelt, religiøst og socioøkonomisk. Det er således også målet, at så få forældre som muligt må fravælge skolen på grund af økonomi. Derfor forsøger vi også at holde skolepengene “nede” og skolen ligger beløbsmæssigt lavt sammenlignet med andre frie grundskoler på Østerbro.

Ind imellem får skolen imidlertid henvendelse fra familier på ISJ, som på grund af fx skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom har fået problemer med at klare skolepengene. For at kunne række disse familier en hjælpende hånd, oprettes nu en “ISJ´s Forældrefond”.

Meningen er, at de familier, som synes at det er en rigtig god ide, bidrager med 20 kr. om måneden i forbindelse med indbetaling af skolepenge. Det er naturligvis helt frivilligt. Beløbet går ubeskåret til forældrefonden, som vil blive administreret af skolens ledelse. Tilmelding til forældrefonden sker pr. mail til bogh@sanktjoseph.dk.

I mailen skal jeres (yngste) barns navn og klassetrin angives, derefter vil de aftalte 20,- kr  blive opkrævet i førstkommende måned sammen med skolepengebetalingen.

Peter Franklin, skoleleder