Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilskud skolepenge

Tilskud til betaling af skolepenge

Fripladstilskud

I henhold til gældende lov kan elever fra børnehaveklassen til og med 9.klasse søge tilskud til skolepengene. Ansøgningsblank til det følgende skoleår fås på skolens kontor fra 1.juni eller kan downloades her: Ansøgningsblanket vedr. 2023-24 tilskud

Ansøgningsfrist er 15. august. Tilskuddet skal søges hvert år.

Vi modtager svar fra fordelingssekretariatet i december måned om hvorvidt ansøger er tilskudsberettiget eller ej. Hvis svaret er positivt vil skolens tilskud blive fordelt ud på skoleårets resterende måneder.

Forældrefonden

Fonden vil yde tilskud til forbedring af den statslige ordning med fripladstilskud, samt obligatoriske lejrskoler og skolerejser, dertil akut opstået behov for støtte som følge af midlertidigt tab af indtægt, skilsmisse eller lignende forhold.

Ansøgning sker samtidig med ansøgning om fripladstilskud, så normalt udfyldes ikke særskilt ansøgning.
Ved akut opståede forhold sendes en besked på intra til administrationsafdelingen/Ib Nielsen

Gerda Moltzens Mindelegat

Gerda Moltzen var lærer på Jeanne d’Arc skolen på Frederiksberg, hvor hun selv havde været elev. Ved det tragiske bombardement den 21.marts 1945, hvor skolen blev ødelagt, prøvede Gerda Moltzen frygtløst at redde så mange børn som muligt ud af de brændende bygninger. Det lykkedes for hende, men hun omkom selv, da murene styrtede sammen.

Til Minde om denne indsats blev Gerda Moltzens Mindefond stiftet i 1988. Fonden betænker hvert år Institut Sankt Joseph med op til to halve fripladser og en hel friplads – sidstnævnte til datteren af en enlig mor. Skolen er meget taknemmelig for at kunne videregive disse gaver. Ansøgningsfristen er 15. august.

Tilskud til befordring

Tilskud til befordringsudgifterne fra skole til hjem får man, hvis afstanden og børnenes alder berettiger til det. Henvendelse om tilskud til skolens sekretær.