Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Forsikring af elever

Forsikring af elever

Skolen har en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker, hvis en af skolens ansatte foretager sig noget ansvarspådragende – herunder også, hvis en lærer sender en mindre elev i byen for skolen.

Det anses for at være forsvarligt at elever i 7.-9. klasse har generel tilladelse til at gå i byen i mellemtimer og frikvarterer. Såfremt der sker dem noget på sådan en bytur, dækker skolens ansvarsforsikring ikke. Her skal forældrenes tegnede Ulykkesforsikring dække ( – hvis der tilstøder eleven noget -) eller forældrenes tegnede Familieforsikring (- såfremt eleven forvolder skade på andres ejendom -). Hvis forældrene ikke har tegnet sådanne forsikringer, er der ingen dækning for noget. (-med mindre en anden person forvolder skaden – så skal dennes forsikring dække). Forældrene kommer i tilfælde, hvor der ingen forsikring er, selv til at erstatte eventuel skade.

Institut Sankt Joseph har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring (- den er ikke lovpligtig, men det har skolen gjort for at sikre eleverne -). Den dækker ulykker, der sker på skolens område

samt når eleverne er på tur/rejser med skolen eller på et ærinde for skolen.

Men den dækker altså netop ikke, hvis eleverne – uanset deres alder – går i byen ”på egen hånd” i en mellemtime eller i et frikvarter.

Skolen anbefaler at forældrene altid tegner en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring for deres børn.

For at sikre bedst muligt mod økonomiske tab, anbefaler skolen, at forældrene sikrer sig, at deres forsikringer dækker tabet, hvis eleven f.eks. mister deres computer.