Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Retræte i 9. klasse

Retræten er en afslutnings- og farveltur hvor vi plejer at hygge os med forskellige aktiviteter

Retræte i 9. klasse

9. klasserne tager hvert år i maj måned på retræte. Turen varer 2-3 dage og ligger tæt på afslutningen af deres skolegang.

Idéen til retræterne fik vi i forbindelse med vores arbejde med vores værdigrundlag, hvori der bl.a. står:

  • Det enkelte barn skal have selvindsigt, – med en voksende erkendelse af egne styrker og værdier.
  • Det enkelte barns livsanskuelse / tro skal udvikles og modnes.
  • Det enkelte barn skal have evner og mod til at træffe etisk funderede valg og vide, at valg har konsekvenser.
  • Det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

Retræten er en afslutnings- og farveltur hvor vi plejer at hygge os med alverdens forskellige kreative aktiviteter (sport, kunst og kultur). Herudover ønsker vi gennem forskellige meditative øvelser og stilhed – både individuelt og i gruppe – at give eleverne mulighed for nogle personlige refleksioner og ”snakke” om bl.a.

  • Hvad skal jeg nu efter 9.klasse? (også udover uddannelsesvalg!)
  • Hvad vil jeg gerne nå/opnå i mit liv?
  • Hvem/hvad er Gud for mig?
  • Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg gerne blive bedre til?
  • Hvad er vigtigt for mig? – og hvad er jeg glad for?
  • Hvor vil jeg gerne være om 5 år o.s.v.

Et vigtigt element i turen er – på en eller anden måde – at dokumentere elevernes tanker og håb i relation til fremtiden. Dokumentationen gemmes på et USB-stik eller lignende på skolens loft i “Oldieskisten”. 5 år efter til Oldies (fest for gamle elever) tager vi stikket frem igen og ser, hvordan det hele er gået!

Retræten plejer at være en stor succes. Eleverne vender trætte og glade hjem – klar til dimission!