Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skole/hjemsamarbejdet

Skole/hjemsamarbejdet

Kvaliteten af samarbejdet imellem skole og hjem har afgørende betydning for elevernes trivsel og læring på ISJ. 

Vi vægter derfor et højt informationsniveau og en tillidsfuld dialog med vores forældre.

 

Forældremøder
Der afholdes altid et forældremøde ved skoleårets begyndelse. Flere kan indkaldes, hvis der skulle være behov for det. Til det første møde i skoleåret begynder vi sammen i teatersalen med orientering fra ledelsen. Herefter er der forældremøde i egen klasse. 

Skolehjemsamtaler
Der afholdes årligt mindst én skole-hjemsamtale, normalt inden udgangen af november. Her taler forældre og lærere – og i de ældre klasser eleverne selv – om det enkelte barns skolegang. Inden skole-hjemsamtalerne udsendes elevplanerne (1.-9.kl.) som normalt danner grundlag for skolehjemsamtalen.

Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at henvende sig til klasse- og faglærere om deres barns trivsel og skolearbejde. Skolens ledelse står også altid til rådighed.  

I november, marts og juni får eleverne i 7., 8. og 9.klasse karakterer efter 7-trinskalaen. 

Kontakt i hverdagen
Til hverdag foregår kontakten over forældreintra. Intrasystemet er dog kun velegnet til korte beskeder og spørgsmål. Hvis der er tale om bekymringer, utifredshed eller lignende foretrækkes klart en telefonisk samtale eller et møde.

Det er endvidere vigtigt, at man som forældre jævnligt holder sig orienteret på skolens hjemmeside; ikke mindst under “sidste nyt”.

Folder om skole-hjemsamarbejdet på ISJ
I skoleåret 2012/13 var medarbejdere, ledelse og forældreråd i gang med en spændende og inspirerende opgave. Vi havde sat os for, at diskutere og formulere gensidige forventninger imellem skole og hjem på ISJ. Resultatet præsenteres i en folder, som skal medvirke til at understøtte og videreudvikle det gode forældresamarbejde på skolen. Den fås på skolen eller kan ses her.