Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetningen

Her er den seneste Ledelsesberetning

Ledelsesberetningen

Det er et formelt krav til alle Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”

Fra Ledelsesberetningen 2020

Institut Sankt Joseph (ISJ) er en fri katolsk grundskole med i alt 804 elever (5.9.20) fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som under mot­toet ”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes faglige, sociale og åndelige udvikling ud fra bl.a. følgende:

  • Det enkelte menneskes uangribelige værd
  • Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
  • Omsorg, fællesskab og demokrati

Eleverne er fordelt i 35 klasser med en gennemsnitsklassekvotient på 22,9.

I august 2014 åbnede vi en ny international afdeling, og pr. 1. august 2020 fordeler vores elever sig som følger:

Den danske afdeling: To fulde A- og B-spor (bh.kl..- 9.kl.), fire C-klasser (6.- 9.klasse) og én 10. klasse.

Den internationale afdeling: Ét fuldt spor (bh.kl.-9.kl.).

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 81 forskellige lande. I de danske klasser foregår undervisningen på dansk, og alle eleverne taler dansk, om end ca. 25 % af eleverne er tosprogede jf. Undervisningsministeriets definition. Disse elever kom­mer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og har derfor valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Læs hele ledelsesberetningen 2020 her

Læs tidligere beretninger her:

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2019

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2010

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2011

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2012

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2013 

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2014

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2015

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2016

Klik her for at læse ledelsesberening fra 2017

Klik her for at læse ledelsesberetning fra 2018