Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skolepenge

Skolepenge 2020-2021

Månedlig betaling af skolepenge og betaling af SFO sker ved tilmelding til PBS. Girokort med tilmeldingsoplysning fremsendes fra kontoret sammen med den første opkrævning.  Ved manglende PBS tilmelding tillægges fremtidige opkrævninger et gebyr på 50 kr. Der betales i 12 rater månedsvis forud. Betaling for fritidsordning indbetales sammen med skolepengene.

Tilskud til skolepenge


 

Dansk afdeling

Indskrivning
Kr. 1000 (refunderes ikke), indskrivning i 0. klasse til skoleåret 2019/2020 er gratis.
Ved ansøgning til 10. klasse betales ansøgningsgebyr ikke før plads er anvist.

Skole pr. måned
Kr. 1775 i 12 måneder
2. barn: kr. 1331 (25 % nedslag)
3. barn: kr. 888 (50 % nedslag)
4. barn: Gratis
10.klasse: 2650 kr. om måneden i 12 måneder, samt en forudbetaling på 3000 kr. Inkluderet i skolepengene er en studierejse til USA.

Skolepengebetalingen er et årsbeløb, som udmøntes i 12 rater, hvorfor 9. klasserne samt 10.klasse ligesom alle andre betaler for juli måned, selv om man har færdiggjort sit skoleforløb.

Forudbetaling
I forbindelse med indskrivning til vores børnehaveklasse forudbetales skolepenge for august og september måned gældende for det skoleår eleven begynder på ISJ. I tilfælde af udmeldelse refunderes dette ikke.

SFO pr. måned
Kr. 1490 i 12 måneder (7.00-17.00)
Kr. 550 i 12 måneder (7.00-8.00)

Udmeldelse
Udmeldelse foregår pr. mail til skolens kontor.
Der betales altid for løbende måned + én måned mere.

Forældrefonden
Skolepengene tillægges 35,- kr. som går direkte til forældrefonden. Familier med flere børn betaler kun til forældrefonden for ét barn. Betalingen hertil er frivillig, og man kan afmelde sig ved en mail til skolens kontor.

International bilingual afdeling

Indskrivning
kr. 2000 (refunderes ikke)

Skole pr. måned
Kr. 3170 i 12 måneder
2. barn: kr. 2378 (25 % nedslag)
3. barn: kr. 1585 (50 % nedslag)
4. barn gratis

SFO pr. måned
Kr. 1490 i 12 måneder (7.00-17.00)
Kr. 550 i 12 måneder (7.00-8.00)

Depositum
I forbindelse med indskrivning (0-9.kl.) betales et depositum svarende til to måneders skolepenge. Beløbet refunderes når eleven forlader ISJ og alle bøger mv. er afleveret. For efterfølgende børn betales der depositum svarende til en måneds skolepenge.

Udmeldelse
Ved udmeldelse før afslutningen af oktober i elevens første skoleår på ISJ tilbagebetales depositum ikke.
Udmeldelse foregår pr. mail til skolens kontor.
Der betales altid for løbende måned + én måned mere.

Forældrefonden
Skolepengene tillægges 35,- kr. som går direkte til forældrefonden. Familier med flere børn betaler kun til forældrefonden for ét barn. Betalingen hertil er frivillig, og man kan afmelde sig ved en mail til skolens kontor.