Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

SFO Liljen

Velkommen

Institut Sankt Joseph har sin egen Sfo. Når børnene har sluttet deres skoletid, starter Sfo Liljen.

Velkommen til Sfo Liljen

Sfo´en har ca. 275 tilmeldte børn og har ansat 9 uddannede pædagoger samt 6 medhjælpere. Vi deler lokaler med skolen, og når skoledagen slutter, starter Sfo´en.

Der hænger oversigtstavler over dagens åbne værksteder/ aktiviteter på oversigtstavler, ved trappen ned til Fællesrummet.

I Sfo’en, tager vi udgangspunkt i det samme værdigrundlag som skolens, dvs. at det humanistiske dannelsesgrundlag, danner baggrund for pædagogikken i Sfo’en.

I Sfo’en, er vi tillige opmærksomme på, at det er de sociale kompetencer der er i fokus. Hvor det, at kunne indgå i samspil med mange børn på samme sted, for nogle kan være en udfordring og for andre en leg. Vi bruger vores værksteder til, at komme tæt på børnene.

I Sfo’en bestemmer børnene selv, hvad de vil lave og hvor de vil opholde sig. Vi lægger stor vægt på begrebet medansvar. Børnene skal lære, at træffe egne valg og tage ansvar for sig selv og hinanden, inden for de givne rammer. Løbende tilbyder vi forløb, hvor børnene melder sig til en aktivitet, der er bindende for en periode. For de børn, der føler sig udfordrede, er det personalets opgave, at hjælpe børnene således, at de kan føle sig trygge i hverdagen.

 • Det er det pædagogiske personales ansvar, at tilbyde spændende og udviklende rammer. Vi arbejder løbende med at evaluere og udvikle aktiviteter, der tilpasses børnenes interesser og behov.
 • Vi har et nært samarbejde med skoledelen i Indskolingen, som vi er en vigtig del af.
 • Hver børnehaveklasse, har sin egen klassepædagog tilknyttet og fra 1.-3. klasse er der en sporpædagog tilknyttet henholdsvis, a-sporet, b-sporet, c-sporet og i-sporet. Klassepædagogen/sporpædagogen er god at henvende sig til, hvis man vil have indsigt i sit barns liv i Sfo’en. De længere samtaler bør dog aftales på forhånd.

Praktiske informationer

Åbningstider i skoleåret 2021/2022

 • Kl. 7.00-8.00 og kl. 13.40-17.00
 • Når Sfo’en har åbent i ferier er åbningstiden 08.00-17.00

Efterårsferie
Sfo’en er åben kl. 08.00-17.00
Uge 42, 18. oktober-24. oktober 2021

Juleferie
Sfo´en er lukket
Sidste dag er tirsdag den 21. december 2021
og første dag tilbage er onsdag den 5. januar 2022

Vinterferie
Sfo’en er åben kl. 08.00-17.00
Uge 7, 14. februar -20. februar 2022

Personalerejse
Sfo’en er lukket
Onsdag den 30. marts-søndag den 3. april 2022 (alle dage inkl.)

Påskeferie
Sfo’en er lukket
11. april-18. april 2022 (alle dage inkl.)

Store bededag
Sfo’en er lukket
fredag den 13. maj 2022

Kristi himmelfart
Sfo’en er lukket
torsdag den 26. maj -29. maj 2022 (alle dage inkl.)

Pinse
Sfo’en er lukket
mandag den 6. juni 2022

Sommerferien
Sfo’en er lukket hele juli 2022
Sidste dag er torsdag den 30. Juni
og første dag tilbage er mandag den 1. august 2022
kl. 08.00-17.00

Telefonnumre
Fællesrummet: 20 76 38 12.
Vi opfordrer til, at I gemmer nummeret på jeres telefon, så I kan se, at det er fra Sfo´en der ringes.
Sfo-leder, Gry Helene Køhler-Rønje: 53 62 39 49

Tabluex

 • Ved overgangen fra skole til Sfo, vil børnene , af en voksen blive tjekket ind, samt tjekket ud, hvis de er fraværende eller ikke skal i Sfo den dag.
 • Tabluex er vores vigtigste arbejdsredskab i forhold til:
 • Tilmelding til ferier
 • Sygemeldinger og almindeligt fravær i Sfo´en
 • Afhentningstider eller besked om andre personer, der henter
 • Forhåndsaftaler/legeaftaler

Andre afvigelser vedrørende afhentningen, kan tillige meddeles enten personligt, via ForældreIntra til Sfo-leder Gry Helene Køhler- Rønje eller på Tabluex.

Mobiltelefon
I Sfo´en er det ikke tilladt at bruge egen mobiltelefon, hvis børnene  har behov for, at ringe hjem, skal de gøre det ifølge aftale med en voksen i Fællesrummet.

Lukkedage
Lukket i skolens juleferie og påskeferie.

 • Lukket i hele juli måned.
 • Andre lukkedage: Store bededag, Kristi himmelfart, dagen efter Kristi himmelfart, 2. pinsedag samt grundlovsdag.

Den første fredag i måneden, samt første fredag efter en lang ferie (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie) er det legetøjsdag i Sfo’en. Den dag, har børnene lov til at medbringe eget legetøj hjemmefra, meget gerne med navn på. Det er dog på eget ansvar. Endvidere er det vigtigt at pointere, at al elektronisk legetøj ikke er tilladt.

Nye børn
Det er en stor forandring, for både børn og forældre, at starte på Sfo. Det kendte og trygge miljø i børnehaven, erstattes af en ny stor skole og Sfo-verden.

Her er børnene “de små”. De kender ikke de andre børn og voksne på forhånd og heller ikke Sfo’ens dagligdag og struktur med anderledes rammer.

Vi bruger, i den første tid mange ressourcer på, at skabe en god overgang, med særlig fokus på, at hjælpe og støtte børnene til at danne positive relationer.

I en Sfo, er normeringen anderledes end i børnehaven, og en stor grad af selvhjulpenhed hos børnene, letter overgangen fra børnehave til Sfo. Derfor er det vigtigt, at børnene allerede, når de begynder i skole/Sfo for eksempel selv kan:

 • Tage jakke på, når de skal ud.
 • Finde egen madkasse, når de skal spise og på tur
 • Holde rede på, hvor deres tøj er
 • Gå på toilettet
 • Da vi har mange børn, er det en stor hjælp, hvis I skriver navn i barnets tøj, sko og støvler.
 • Hav en lille pose med skiftetøj liggende i barnets garde­robe; undertøj, sokker og bukser skifter vi oftest. I den våde sæson er regntøj og gummistøvler også en god idé.
 • Hvis et barn glemmer, at krydse sig hjem, vil der blive ringet til foræl­drene inden Sfo’en lukker. Således sikrer vi os, at barnet er hentet.
 • Vi opfordrer dog til, at I hjælper jeres børn med at huske, at krydse sig hjem, når I henter. Det er ressourcekrævende, at følge op på de børn, der er hentet uden at krydse sig hjem.

Sygdom
Opstår der sygdom i løbet af eftermiddagen, vurderer vi situationen og kontakter jer ved behov. Kommer barnet til skade og har brug for en læge eller andet, vil vi kontakte jer straks.

Receptionen
Receptionen, er det overordnede bindeled i hverdagens aktiviteter. Her sker al ind- og udkrydsning. Receptionen er åben fra kl. 13.40 – kl. 16.00. Efter kl. 16.00 tjekker man sig ud nede i Fællesrummet.

Børnene bliver ved indkrydsning krydset i gården. Derefter er det børnene eget ansvar, at krydse sig ind i de forskellige aktiviteter.  Der er altid en voksen tilstede i receptionen, til at sige farvel til og krydse børnene hjem. Receptionen er på Stillegangen.

Årshjul
Vi har en fast årsplan, med sæsonbestemte aktiviteter. Bl.a;  forældrekaffe, bedsteforældredag, velkomst-fest for børnehaveklasserne, påskedag, Åbent Sfo, Halloween-fest, International uge, og gallafest for 3. klasserne før de forlader Sfo’en. Opslag om disse aktiviteter vil fremgå af nyhedsbreve og på Tabulex.

Mad i Sfo’en
Vi tilbyder hver dag ca. 14.30 et lille måltid, der består af frugt og rugbrød med smør.

Man er velkommen til, at give en ekstra snack med til sit barn, til når den lille sult melder sig om eftermiddagen. Børnene er også velkomne til at spise resten af deres madpakke fra om formiddagen.

Værkstederne i Sfo´en

Værkstederne åbner hver dag omkring kl. 13.50 og lukker kl. 16.00.
Nogle af værk­sted­erne udskiftes løbende, så følg med i nyhedsbrevet, som bliver sendt ud hver måned, på Intra.

Underetagen i Annekset

Fællesrummet
Fællesrummet er for alle. Et samlingspunkt, hvor børnene mødes på tværs af klasser til hyggeligt samvær. I Fællesrummet vægter vi, gennem pædagog­iske processer, at oparbejde en tryg og ansvarsudviklende kultur. Alle ved, at leg er sjovt, og i Fællesrummet lærer børnene, gennem aftaler med de voksne, at tage ansvar for de ting, der leges med, så de næste, der vil lege, kan have samme glæde af tingene.
Der mulighed for at:

 • Spille, tegne og hygge
 • Tage sig et pusterum, hvor der er nærværende voksne
 • Udvikle og styrke sociale kompetencer og være en del af SFO-ens fællesskab.
 • Deltage i forberedelserne af eftermiddagsmåltidet. Som hver dag bliver serveret i gården omkring kl. 14.30.

Hvis man kommer til skade i Sfo-tid, er det i Fællesrummet man henvender sig, så man kan få plaster på sår, ispose på buler eller et trøstende kram fra de voksne.

Fællesrummet er også der, hvor vi har morgenåbning fra kl. 7.00- 7.50. Fra kl. 16.30 -17.00 samles alle børn, hvor vi samtidig sikrer, at registreringen passer. Stemmer registreringen ikke overens med de børn, vi har tilbage, vil I blive kontaktet for at sikre, at barnet er blevet hentet.

Disse procedurer er lavet for, at sikre jeres børn bedst muligt, og udkrydsningen er derfor af største betydning.

3. klasserummet
3. klasserummet er for børn der går i 3. klasse. Lokalet er i 0.b´s lokale i annekset. Der er åbent hver dag fra kl. 13.50 – kl.16.00. Tanken er, at det skal være et lounge baseret rum, hvor hygge og fordybelse er i højsædet.

Her kan man f.eks. lære, at spille nye spil, kunne tale stille og roligt sammen over en kop te. Lave aktiviteter der er mere krævende ift. fordybelse og hvor der er plads til den rolige samtale. Hvad der ellers kommer til at ske, håber vi at børnene vil melde ind med af gode ideer. Der vil komme tema værksted i perioder, hvor der bliver arbejdet med de samme emner i flere dage/uger af gangen. Det kunne være Warhammer, Læderværksted eller noget helt andet.
I 3. klasserummet er det ikke tilladt at have mobiler eller egne computere.

Hver mandag fra kl. 14.00-15.00 vil der være computerværksted.

Lille Krea i 0. a´s lokale
I lille Krea er der kreativt værksted, der oftest er inspireret af børnenes interesser. Vi laver forskellige aktiviteter f.eks. tegnekursus, perleplader og Just Dance. Vi planlægger løbende, at introducere børnene for forskellige kreative aktiviteter, hvor de vil arbejde med forskellige materialer og metoder.

1.sal i Annekset

Stillegangen
Kalder vi gangen over Fællesrummet.  Her er der hver dag et værksted åbent pr. årgang. Her bliver der lavet forskellige kreative værksteder der er rettet mod den enkelte aldersgruppe.

På selve stillegangen er der plads til, at man kan sidde nogle stykker sammen. Som det fremgår af navnet, er her en rolig stemning og man går og taler stille.

Gården
I gården er der altid 3 voksne (gårdvagter). De kan hjælpe med at sætte lege i gang, være med til fodbold, ost, basket eller hvad børnene har lyst til at lege.
Der spilles ugentligt levende Stratego og rollespil i gården. I sommer halvåret er der flere af værkstederne som rykker ud i gården.
Gården lukker hver dag kl. 16.30

Hallen
I Hallen er der forskellige boldspil, lege eller dans, der har til formål at videreudvikle børnenes:

 • Spilforståelse
 • Oplevelse af sammenhold gennem skabelsen af sociale relationer på tværs af klasser og alderstrin
 • Forståelse for sportsånd og fairplay, herunder lære at tolerere modgang.

Hallen er åben tre dage om ugen, og der er altid to voksne til, at hjælpe børnene og sætte aktiviteterne i gang.

Værksteder i Hovedbygningen

Bagning for 3. klasserne – Den store bagedyst
Hver torsdag låner Sfo’en skolekøkkenet og bager med 3. klasserne.

Børnene lærer at kunne følge en opskrift. Bagning er tillige en oplagt samarbejdsøvelse, når en lille gruppe skal bage sammen.

Børnene har mulighed for, at spise de kager der er bagt i skolekøkkenet. Det er en aktivitet, hvor børnene i fællesskab, skaber en positiv oplevelse gennem processen ; at bage og det er tydeligt, at det er en særlig attraktiv aktivitet for børnene.

 

Velkommen i Liljen/Sfo

Folder om Liljen/SFO kan hentes her som pdf, dansk

Folder om Liljen/SFO kan hentes her som pdf, engelsk


Seneste nyheder