Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilsyn med skolen

Tilsynserklæringer for den danske - og den internationale afdeling

Tilsynserklæring for 2020-21 for Institut Sankt Joseph

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler. I erklæringen kan blandt andet læses:

Institut Sankt Joseph har gennem den seneste halve snes år gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling, både i elevtal og i aktiviteter. Antallet af ansatte er vokset markant, og ledelsen udfolder store bestræbelser på at bevare skolens katolske værdigrundlag midt i alle de nye tiltag. I lærerværelset oplever jeg en positiv og imødekommende stemning. Der er mange lærere og pædagoger med international uddannelse og baggrund. Eleverne er nysgerrige og åbne, og de hjælper en med at finde vej, såfremt man går forkert på gange og trapper. Den generelle stemning i klasserne er god og virker tryg, og aktivitetsniveauet i timerne er fint. Indskolingens lærere arbejder meget kompetent på at skabe fælles spilleregler for eleverne, der har vidt forskellig sproglig og kulturel baggrund og forudsætninger. Samtidig skal skolen leve op til forældrenes forventninger om, at deres børn får et solidt værdibaseret vidensgrundlag, og især i udskolingen er de faglige krav høje, hvilket eleverne sætter stor pris på.

Det er altid en fornøjelse at besøge Institut Sankt Joseph. Man fornemmer en stor arbejdsglæde og et stort engagement hos lærere og pædagoger, og eleverne giver udtryk for deres tilfredshed med undervisningen og det sociale samvær. Skolen lægger vægt på at være skole for alle elever uanset etnicitet, social baggrund eller forudsætninger.

Institut Sankt Joseph er en skole med en kolossal dynamik og et imponerende overskud. Man fornemmer blandt lærerne en stor glæde ved undervisningen og et stærkt omsorgsfuldt fokus på den enkelte elev, på trods af skolens størrelse. Som tidligere nævnt er der en betragtelig diversitet både hos elever og personale, men det opleves i hverdagen som en styrke.

Tilsynet er udført af Ebbe Forsberg, certificeret tilsynsførende på Institut Sankt Joseph for både den danske – og den internationale afdeling.

Læs et længere uddrag her

Hele indberetningen kan ses her
Læs hele indberetningen her

 

Tilsynserklæring for 2019-20 for Institut Sankt Joseph

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler. I erklæringen kan blandt andet læses:

Institut Sankt Joseph er en katolsk privatskole fra 1858, som ligger på Østerbro over for USAs ambassade. Det er en spændende og mangfoldig skole med mange internationale lærere og elever, ikke kun i den internationale afdeling. På en almindelig skoledag summer den gamle bygning af aktivitet, og de 800 elever haster fra klasselokalerne til frikvarter i skolegården og videre til et af faglokalerne. Der er en evig vandring op og ned af trapperne, så der er masser af daglig motion også udenfor idrætstimerne. At skolen er international skal tages meget bogstaveligt, idet eleverne kommer fra mere end 70 nationer, og i hjemmene tales der ifølge oplysninger fra ledelsen 40 forskellige sprog. Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk i den danske afdeling, bortset fra undervisningen i fremmedsprog. I den internationale afdeling er undervisningssproget engelsk og dansk. Alle internationale elever indstilles til Cambridge International Examinations og 9. klasses afgangsprøver,
og de er således godt rustede, hvis de fortsætter i en dansk ungdomsuddannelse.

Læs hele erklæringen her

Ebbe Forsberg, certificeret tilsynsførende på Institut Sankt Joseph for både den danske – og den internationale afdeling.

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler.

Tilsynerklæring 2018-19 for Institut Sankt Joseph, international afdeling

I erklæringen kan blandt andet læses:

Den internationale afdeling med lærere uddannet især i engelsksprogede lande samt det forhold, at skolen har elever fra mere end 70 forskellige lande bevirker, at der en stor diversitet og spændende mangfoldighed. Dog er man aldrig i tvivl om, at man befinder sig på en katolsk skole, men også på en meget dansk fri skole, hvor traditionelle danske skoleværdier er i højsædet. Det forventes, at man gør sig umage, og at næstekærligheden konkret viser sig i omsorg for kammeraterne i hverdagen.

Læs hele erklæringen her

Tidligere tilsynsrapporter

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph
Tilsynserklæring 2017-18, dansk afdleing
Den elektroniske indberetning kan ses her.

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph, international afdeling
Tilsynserklæringen 2017-18 internationale afdeling

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, dansk afdeling
Tilsynerklæring 2016-17 dansk afdeling

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, International afdeling
Tilsynserklæring 2016-17 international afdeling

Tilsynserklæring 2015-16 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf.

Tilsynserklæring 2014-15 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf-fil.

Tilsynserklæring 2013 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf-fil.

Foto: Kim Broström