Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilsyn med skolen

Tilsynserklæringer for den danske - og den internationale afdeling

Den nyeste tilsynserklæring for 2019-20 for Institut Sankt Joseph

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler.

I erklæringen kan blandt andet læses:

Institut Sankt Joseph er en katolsk privatskole fra 1858, som ligger på Østerbro over for USAs ambassade. Det er en spændende og mangfoldig skole med mange internationale lærere og elever, ikke kun i den internationale afdeling. På en almindelig skoledag summer den gamle bygning af aktivitet, og de 800 elever haster fra klasselokalerne til frikvarter i skolegården og videre til et af faglokalerne. Der er en evig vandring op og ned af trapperne, så der er masser af daglig motion også udenfor idrætstimerne. At skolen er international skal tages meget bogstaveligt, idet eleverne kommer fra mere end 70 nationer, og i hjemmene tales der ifølge oplysninger fra ledelsen 40 forskellige sprog. Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk i den danske afdeling, bortset fra undervisningen i fremmedsprog. I den internationale afdeling er undervisningssproget engelsk og dansk. Alle internationale elever indstilles til Cambridge International Examinations og 9. klasses afgangsprøver,
og de er således godt rustede, hvis de fortsætter i en dansk ungdomsuddannelse.

Læs hele erklæringen her

 

Ebbe Forsberg er certificeret tilsynsførende på Institut Sankt Joseph for både den danske – og den internationale afdeling.

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler.

Tilsynerklæring 2018-19 for Institut Sankt Joseph

I erklæringen kan blandt andet læses:

Den internationale afdeling med lærere uddannet især i engelsksprogede lande samt det forhold, at skolen har elever fra mere end 70 forskellige lande bevirker, at der en stor diversitet og spændende mangfoldighed. Dog er man aldrig i tvivl om, at man befinder sig på en katolsk skole, men også på en meget dansk fri skole, hvor traditionelle danske skoleværdier er i højsædet. Det forventes, at man gør sig umage, og at næstekærligheden konkret viser sig i omsorg for kammeraterne i hverdagen.

Læs hele erklæringen her

 

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph

I  erklæring for 2017-2018 vedrørende den danske afdeling kan man blandt andet læse:

Ved opregningen af elevernes baggrund fristes man til at tro, at skolen ville genlyde af et mylder af fremmede sprog, og at dansk sprog og kultur var under pres. Dette er bestemt ikke tilfældet. I alle klasser, også i den internationale afdeling, yder lærere og pædagoger en intensiv indsats for at lære alle elever at læse, skrive og tale dansk. Som det fremgår af resultaterne ved 9. klasses prøverne klarer eleverne sig særdeles godt, også i dansk.

Læs hele erklæringen her

Den elektroniske indberetning kan ses her.

Der er udført en tilsvarende erklæring for Bilingual Afdeling

Læs erklæringen for den internationale afdeling her

 

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, dansk afdeling
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

Her er uddrag af  tilsynserklæringen for skoleåret 2016-17:

Der er grund til at være stolt af skolen og dens udvikling. De børn, jeg taler med, udtrykker glæde over deres skole. Undervisningsmaterialerne er moderne og motiverende, og det samme gælder undervisningsformen. Lærere og pædagoger virker kompetente og engagerede, og det samme gælder ledelsen. Forældre og børn er i gode og trygge hænder på Institut Skt. Joseph.

Læs hele rapporten der findes som pdf her:
Tilsynserklaering 2016-17.pdf

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, International afdeling
udarbejdet af tilsynsførende Ebbe Forsberg

Her er uddrag af tilsynserklæringen for skoleåret 2016-17:

Den internationale afdeling på Institut Sankt Joseph er et spændende nyt initiativ, hvor man har valgt at kombinere en internationalt orienteret undervisning med en klassisk dansk grundskole. Samtidig lever afdelingen på alle måder op til det menneskesyn og dannelsesideal, som er beskrevet på skolens særdeles glimrende og meget informative hjemmeside.

Læs hele rapporten der findes som pdf her:
Tilsynserklæring international afdeling 2016-17

Tidligere tilsynsrapporter

Tilsynserklæring 2015-16 for Institut Sankt Joseph
Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf.

Tilsynserklæring 2014-15 for Institut Sankt Joseph
Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf-fil.

Tilsynserklæring 2013 for Institut Sankt Joseph
Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf-fil.

Foto: Kim Broström