Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilsyn med skolen

Tilsynserklæringer for den danske - og den internationale afdeling

Her kan man læse de tilsynserklæringer, som udarbejdes om Institut Sankt Joseph. Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler.

 

Tilsynserklæring for 2023-24 for Institut Sankt Joseph

I henhold til lov om frie grundskoler udarbejdes der hvert år en tilsynsrapport. Den for 2023-24 er netop kommet. Heri kan man se at

“Elever, lærere og ledelse er stolte af deres skole.”
“Der er rigtig gode relationer mellem elever og lærere.”
“Lærernes individuelle stil og tilgang til undervisningen giver en god kemi i klasserummet.”
“Institut Sankt Joseph ved, hvad den vil og løfter opgaven fornemt.”

Om det humanistiske fagområde kan man blandt andet læse:

Skolens værdigrundlag og skolens konkrete hverdag, hvor danske og internationale elever deler skole, giver det humanistiske fagområde et ekstra boost. Denne kulturelt brede elevsammensætning genererer et naturligt humanistisk omverdensyn. Dette ses i dagligdagen på gangene, i klasserne og ved morgensamlingerne. Eleverne er meget engagerede i fagene, hvor rigtig-forkert er i baggrunden, og hvor både/og, dilemmaer og kompleksitet i omverdensforståelsen tager center-stage i undervisningen. Generelt højt abstraktionsniveau, og som det fremgik af en gruppediskussion, så er man helt med, når der er ”korrelation uden kausalitet” i en konkret problemstilling.

Læse hele tilsynserklæringen 2023-24 her.

Tidligere tilsynsrapporter

Tilsynserklæring for 2022-23 for Institut Sankt Joseph

Her er nogle få uddrag

“Der foregår en inspirerende pendlen mellem fagenes teoretiske og praktiske aspekter. Dette giver arbejdsglæde og stort udbytte hos eleverne. Der er et solidt taktilt element i udviklingen af elevernes forståelse af fagenes teoretiske fundament. Eleverne færdes frit i det naturlige fagområdes lokaler, og forstår at udnytte det enkelte lokales forskellige funktionaliteter. Skolen har et unikt og ambitiøst program til fremme af elevernes både digitale dannelse og digitale kunnen. Afviklingen af undervisningen af den digitale undervisning fremmer elevernes store engagement og udbytte.”

“Skolens tilgang til det humanistiske fagområde og skolens nationale og internationale elevsammensætning bidrager på hver sin vis til, at det humanistiske fagområdes omverdensforståelse gennemsyrer hverdagen. Dette er et særdeles spændende supplement til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”

Skolen har en særdeles stærk identitet.
• Skolens værdigrundlag præger hele skolens kultur og bidrager til hverdagens sense-of-community.
• Morgensamlingerne udgør en god værdibaseret start på dagen
• Eleverne føler sig trygge i skolens rammer, og de tager ejerskab til skolen og det den står for.
• Eleverne er åbne, umiddelbare, nemme at kommunikere med.

Læse hele erklæringen her: Tilsynserklæring 2022-23.

Tilsynserklæring for 2020-21 for Institut Sankt Joseph

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler. I erklæringen kan blandt andet læses:

Institut Sankt Joseph har gennem den seneste halve snes år gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling, både i elevtal og i aktiviteter. Antallet af ansatte er vokset markant, og ledelsen udfolder store bestræbelser på at bevare skolens katolske værdigrundlag midt i alle de nye tiltag. I lærerværelset oplever jeg en positiv og imødekommende stemning. Der er mange lærere og pædagoger med international uddannelse og baggrund. Eleverne er nysgerrige og åbne, og de hjælper en med at finde vej, såfremt man går forkert på gange og trapper. Den generelle stemning i klasserne er god og virker tryg, og aktivitetsniveauet i timerne er fint. Indskolingens lærere arbejder meget kompetent på at skabe fælles spilleregler for eleverne, der har vidt forskellig sproglig og kulturel baggrund og forudsætninger. Samtidig skal skolen leve op til forældrenes forventninger om, at deres børn får et solidt værdibaseret vidensgrundlag, og især i udskolingen er de faglige krav høje, hvilket eleverne sætter stor pris på.

Det er altid en fornøjelse at besøge Institut Sankt Joseph. Man fornemmer en stor arbejdsglæde og et stort engagement hos lærere og pædagoger, og eleverne giver udtryk for deres tilfredshed med undervisningen og det sociale samvær. Skolen lægger vægt på at være skole for alle elever uanset etnicitet, social baggrund eller forudsætninger.

Institut Sankt Joseph er en skole med en kolossal dynamik og et imponerende overskud. Man fornemmer blandt lærerne en stor glæde ved undervisningen og et stærkt omsorgsfuldt fokus på den enkelte elev, på trods af skolens størrelse. Som tidligere nævnt er der en betragtelig diversitet både hos elever og personale, men det opleves i hverdagen som en styrke.

Læs hele erklæringen her: Tilsynserklæring 2020-21

Tilsynserklæring for 2019-20 for Institut Sankt Joseph
Tilsynserklæring 2019-20

Tilsynserklæring 2018-19 for Institut Sankt Joseph, international afdeling
Tilsynserklæring 2018-19, international afdeling

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph
Tilsynserklæring 2017-18, dansk afdeling
Den elektroniske indberetning kan ses her.

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph, international afdeling
Tilsynserklæringen 2017-18 internationale afdeling

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, dansk afdeling
Tilsynerklæring 2016-17 dansk afdeling

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, International afdeling
Tilsynserklæring 2016-17 international afdeling

Tilsynserklæring 2015-16 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf.

Tilsynserklæring 2014-15 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf-fil.

Tilsynserklæring 2013 for Institut Sankt Joseph
Rapporten findes som pdf-fil.

Foto: Kim Broström