Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tilsyn med skolen

Tilsynserklæringer for den danske - og den internationale afdeling

Ebbe Forsberg er certificeret tilsynsførende på Institut Sankt Joseph for både den danske – og den internationale afdeling.

Tilsynet gennemføres i henhold til lov om frie grundskoler.

Den nyeste tilsynerklæring 2018-19 for Institut Sankt Joseph

I erklæringen kan blandt andet læses:

Den internationale afdeling med lærere uddannet især i engelsksprogede lande samt det forhold, at skolen har elever fra mere end 70 forskellige lande bevirker, at der en stor diversitet og spændende mangfoldighed. Dog er man aldrig i tvivl om, at man befinder sig på en katolsk skole, men også på en meget dansk fri skole, hvor traditionelle danske skoleværdier er i højsædet. Det forventes, at man gør sig umage, og at næstekærligheden konkret viser sig i omsorg for kammeraterne i hverdagen.

Læs hele erklæringen her

 

Tilsynserklæring 2017-18 for Institut Sankt Joseph

I  erklæring for 2017-2018 vedrørende den danske afdeling kan man blandt andet læse:

Ved opregningen af elevernes baggrund fristes man til at tro, at skolen ville genlyde af et mylder af fremmede sprog, og at dansk sprog og kultur var under pres. Dette er bestemt ikke tilfældet. I alle klasser, også i den internationale afdeling, yder lærere og pædagoger en intensiv indsats for at lære alle elever at læse, skrive og tale dansk. Som det fremgår af resultaterne ved 9. klasses prøverne klarer eleverne sig særdeles godt, også i dansk.

Læs hele erklæringen her

Den elektroniske indberetning kan ses her.

Der er udført en tilsvarende erklæring for Bilingual Afdeling

Læs erklæringen for den internationale afdeling her

 

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, dansk afdeling
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

Her er uddrag af  tilsynserklæringen for skoleåret 2016-17:

Der er grund til at være stolt af skolen og dens udvikling. De børn, jeg taler med, udtrykker glæde over deres skole. Undervisningsmaterialerne er moderne og motiverende, og det samme gælder undervisningsformen. Lærere og pædagoger virker kompetente og engagerede, og det samme gælder ledelsen. Forældre og børn er i gode og trygge hænder på Institut Skt. Joseph.

Læs hele rapporten der findes som pdf her:
Tilsynserklaering 2016-17.pdf

Tilsynserklæring 2016-17 for Institut Sankt Joseph, International afdeling
udarbejdet af tilsynsførende Ebbe Forsberg

Her er uddrag af tilsynserklæringen for skoleåret 2016-17:

Den internationale afdeling på Institut Sankt Joseph er et spændende nyt initiativ, hvor man har valgt at kombinere en internationalt orienteret undervisning med en klassisk dansk grundskole. Samtidig lever afdelingen på alle måder op til det menneskesyn og dannelsesideal, som er beskrevet på skolens særdeles glimrende og meget informative hjemmeside.

Læs hele rapporten der findes som pdf her:
Tilsynserklæring international afdeling 2016-17

Tidligere tilsynsrapporter

Tilsynserklæring 2015-16 for Institut Sankt Joseph, dansk afdeling
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

Her er nogle uddrag fra tilsynserklæringen for skoleåret 2015-16:

…Efter pausen overværede jeg matematikundervisningen i 2.klasse – en stor fornøjelse!
Dygtig og kompetent lærer – og dygtige interesserede elever.
…Videre til engelsk i 6.klasse, hvor velmotiverede elever var på “orienteringsløb” efter sedler
med tekster fra en læst historie. Teksterne skulle passes ind i kronologisk rigtig
rækkefølge. Endnu et eksempel på god, motiverende og moderne undervisningsform.
…Friheds- og menneskerettighederne (…) – har det bedre på Institut Skt. Joseph end på nogen anden skole, jeg har besøgt. Sådan er det! Der arbejdes med værdier på en seriøs måde, og skolens kultur er et tema, som der i kommende skoleår vil være yderligere fokus på.

Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf.

Tilsynserklæring 2014-15 for Institut Sankt Joseph
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

Her er nogle uddrag fra tilsynserklæringen for skoleåret 2014-15:

Skolen hviler fint i sig selv, børnene er glade for og stolte over deres skole, der er en tydelig god kemi mellem børn og voksne, undervisningsmaterialer og -former er velvalgte og passende til klassetrinene – og der er fagligt flot fart på i både fransk, dansk og matematik

…Skolen hviler fint i sig selv, børnene er glade for og stolte over deres skole, der er en tydelig god kemi mellem børn og voksne, undervisningsmaterialer og -former er velvalgte og passende til klassetrinene – og der er fagligt flot fart på i både fransk, dansk og matematik. IT er et fuldt integreret arbejdsredskab.

…Både i 1. – 2. og 3. klasse mødte jeg venlige og interesserede børn, der var trygge ved deres voksne – og meget rolige og disciplinerede i ordets bedste forstand. Undervisningsmaterialerne var nye og indbydende, IT indgik naturligt i undervisningen. Ligegyldigt om det var siden med bogstavet B, om det var dansk grammatik i 2.klasse eller om der skulle tegnes et øre eller ses på gotiske bogstaver!, mødte jeg venlige og interesserede børn, der var i gang med at lære.

…Der tales fransk af kyndige lærere og interesserede elever. Undervisningen er fint tilrettelagt, der anvendes bærbare computere af alle, arbejdet udføres både som individuelle opgaver og i form af gruppearbejde. Moderne arbejdsformer i en venlig og imødekommende relationel atmosfære. Meget fint niveau.

…igen var det imponerende at overvære, hvordan eleverne – og læreren – helt naturligt anvender IT. Begge 6.klasser viste fin og disciplineret arbejdsmoral.

…På alle parametre er Institut Sankt Joseph en skole med værdier, og det viser årets arbejde med værdigrundlaget meget tydeligt. På samme måder viser et besøg på hjemmesiden sanktjoseph.dk også en mangfoldighed af spændende begivenheder fra dette skoleår. Det kan kun anbefales at gå ind på siden og give sig tid til at genopfriske oplevelserne – og se nærmere på de sjove billeder, der illustrerer skolens værdigrundlag.

Fra konklusionen:

Et spændende skoleår med fuld fart på nærmer sig afslutningen. Folkeskolereformen har også påvirket Institut Sankt Joseph – men det er nok snarere de mange nye tiltag af mere lokal art, der har sat sit præg på skolen. Min opgave som tilsynsførende er – som nævnt – grundlæggende at vurdere, om Institut Sankt Joseph kan “måle sig med” den danske folkeskole. Igen i år er det min helt klare opfattelse, at skolen i stigende grad har lagt sig i “overhalingsbanen”.

Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf-fil.

 

Tilsynserklæring 2013 for Institut Sankt Joseph
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

Fra konklusionen:

Det står godt til på Institut Skt. Joseph. Fagligt er skolen mere end på højde, eleverne er stolte af deres skole, og de ansatte er engagerede og har fuld fart på. Der er stor søgning til skolen, nye spændende tiltag på vej.

Læs hele rapporten, den findes vedlagt som pdf-fil.

 

Tilsynserklæring 2012 for Institut Sankt Joseph
udarbejdet af tilsynsførende René Glud Jensen

I år har jeg aflagt besøg på Institut Sankt Joseph onsdag d. 31/10 og torsdag d.15/11. Ved besøgene har jeg bl.a. fulgt undervisningen i 2., 3. og 9.klasse.  I de yngste klasser havde de dansk, kristendom, billedkunst, matematik og engelsk. I de to 9.klasser var det samfundsfag og dansk, der var på skemaet.

Også på baggrund af tidligere års besøg er det min klare vurdering, at elevernes standpunkt i alle fagene står helt og aldeles mål med standarden i folkeskolen. Skolens afgangsprøveresultater viser også dette, og de anvendte bogmaterialer, lærernes tilgang til eleverne og undervisningen, og samme elevers interesse for at lære, underbygger mit indtryk af en skole med fin faglighed og gode relationer mellem voksne og børn – i det hele taget et rigtig godt læringsmiljø.

“Alt sammen er med til at gøre Institut Sankt Joseph til et godt og rart sted at være – til gavn for elevernes læring.”

René Glud Jensen,
Tilsynsførende

Tilsynserklæringen skal især gøre rede for elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Mine matematikbesøg i 2.klasse viste en veludviklet matematisk forståelse, og bøgerne blev suppleret med måling af omkreds m.m. i skolegården. De anvendte uv-materialer var moderne, og undervisningen tidssvarende på alle måder.  Engelsk er et fag, der på Sankt Joseph har en usædvanlig høj standard. Det internationale miljø, der kendetegner skolen, viser sig også i praksis. Børnene er rigtig dygtige og flere af dem taler engelsk, som var det deres eget sprog. Engelskundervisningen foregår stort set på engelsk og forestås af lærere, der er fagligt og didaktisk dygtige. Også her er undervisningsmaterialerne up to date. Danskundervisningen i 9.klasse tog ved mit besøg udgangspunkt i et vanskeligt digt fra 1871 af Holger Drachmann. Eleverne arbejdede i makkerpar, der fremlagde teksten på en meget moden, velformuleret og skarp måde. Det hele styret på en fast og anerkendende måde af læreren.

I det hele taget er det min samlede vurdering, at skolens undervisning som helhed står mere end mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Læringsparatheden er tydelig hos både små og store elever, klasselokalerne er indrettet med ny teknik og tonen mellem medarbejderne og børnene er god. Mit indtryk af lærerne er, at de er engagerede, velforberedte og fagligt velfunderede. DSA (dansk som andetsprog) er et vigtigt fag på Institut Sankt Joseph, der modtager børn fra mange forskellige lande, og ved mit første besøg havde jeg lejlighed til at følge arbejdet på dette område. Også her virkede det velorganiseret og fornuftigt.

Som tilsynsførende skal jeg være opmærksom på, om skolen lever op til kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og om skolen styrker og udvikler elevernes kendskab til grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Jeg har oplevet, at hele skolens ånd er gennemsyret af værdier, der lægger vægt på at udvikle børnene til et sådan samfund.

Tilsynet skal først og fremmest forholde sig til skolens undervisning. Det er også det essentielle på Sankt Joseph, men en skole kan give en mere eller mindre god baggrund for undervisningen – kan skabe et mere eller mindre godt undervisningsmiljø. Det er nu mit tredje år som tilsynsførende på Institut Sankt Joseph, og hvert år er der sket nye tiltag, der er med til at udbygge og forbedre undervisningsmiljøet. Et nyindrettet lærerværelse/personalerum er fx ikke kun godt for medarbejderne. Det er lagt med direkte udgang til en terrasse lige ned til skolegården, som i øvrigt også igennem alle årene har udviklet sig til et bedre og bedre lege- og værested for eleverne. Klasselokalerne for de ældste elever er blevet lyse, transparente og veludstyrede. Disse – og mange flere – nye fysiske ændringer spiller en vigtig rolle for skolens udvikling.

Ved mit første besøg deltog jeg i indskolingsmorgensang, hvor børnene, udover at synge med, også fik lejlighed til at rejse sig og udtrykke deres mening om stort og småt foran den samlede indskoling. Imponerende!  Jeg fik senere samme dag også lejlighed til at deltage i frokostmessen med efterfølgende messesuppeservering. Ved mit andet besøg dumpede jeg ind i et besøg i forbindelse med skolens deltagelse i et EU-projekt, der går under betegnelsen Comenius . Gæster fra Frankrig og Spanien besøgte skolen og Danmark. De store elever viste gæsterne rundt, og man fornemmede klart den stolthed over at vise sin skole frem, som er så vigtig en del af et projekt som dette. Alt sammen er med til at gøre Institut Sankt Joseph til et godt og rart sted at være – til gavn for elevernes læring.

René Glud Jensen
Tilsynsførende