Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Demokrati og folkestyre

Eleverne på Institut Sankt Joseph bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Eleverne på Institut Sankt Joseph bliver igennem deres skolegang forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder skal udvikles og styrkes, herunder ligestilling mellem kønnene.

På Institut Sankt Joseph er demokratisk dannelse ikke et bestemt fag, som der skal undervises i, men nærmere en paraply for skolens mangfoldighed af undervisningsaktiviteter. På Institut Sankt Joseph er udfoldelsen af den demokratiske dannelse sat ind i et større dannelsesmæssigt sigte, der forener et identitetsmæssigt, religiøst og værdimæssigt perspektiv.

I skolens værdigrundlag står bl.a. at det enkelte barn skal have lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred. Institut Sankt Joseph ønsker at skabe læringsprocesser, hvor eleverne både har mulighed for at udvikle deres personlige frihed, tro og værdier og samtidig kan indgå i et forpligtende fællesskab baseret på lighed, demokrati og ligeværd mellem kønnene. Som skole ønsker vi at bygge bro mellem det individuelle og det almene. Fællesskabet bliver et centralt element i forhold til, hvordan vi på skolen tænker demokratisk dannelse i praksis, og hvad der skal til, for at fællesskabet fortsat kan spille en positiv rolle i forhold til de demokratiske processer i et folkestyre som det danske.

En vigtig del af skolens dannelsesideal er at:” Det enkelte barn skal dannes/uddannes til fællesskab, demokrati og ligeværd”. Dette betyder i praksis, at al skolens undervisning tager udgangspunkt i, at vi som skole er en del af et demokratisk samfund, hvor der skal være rum til alle uanset tro, køn, politisk ståsted, seksuel orientering og nationalitet. Undervisningen på Institut Sankt Joseph skal også give eleverne kundskaber og færdigheder, som klæder dem på til konkret og praktisk handlen i forhold til samfundsmæssige problemstillinger, også selv om disse i nuet kan forekomme uoverskuelige , og dermed at det er muligt at skabe forandring.

 

Billederne er taget i forbindelse med Skolevalg som afholdes hvert andet år. Det er Folketingetsom indbyder de ældste klasser på alle skoler i landet til at være med, og Institut Sankt Joseph er med hver gang.

Foto: Kim Broström