Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

En skole med traditioner

Her er et lille udpluk af skolens mange traditioner

Morgensang
Siden 1858 er skoledagen på ISJ begyndt med morgensang. Vi mødes således hver eneste dag kl.8.00 i teatersalen og synger! Det kan være en børnesang, en årstidssang, et P3-hit eller en salme. Herefter be´r vi sammen; enten “Fader Vor” eller Frans af Assisis bøn:

Herre, gør mig til redskab for din fred. Lad mig så kærlighed, hvor der er had. Forsoning, hvor der er splid. Tro, hvor der er tvivl. Håb, hvor der er fortvivlelse. Lys, hvor der er mørke og glæde hvor der er sorg“.

Der er samtidig mulighed for at give meddelelser.

Fællessamlinger
Ca. tre gange om året afholdes fællessamling i skolens idrætshal. Alle elever og personalet samles en lektion med meddelelser, sang, musik optræden af elever og personale-bandet.

De nye elever ringer sig ind på skolen

Oldiesklokken
Ved klokken i gården hænger dette skilt: “Denne klokke har hængt øverst oppe i trapperummet på 4. sal og fungerede oprindeligt som kaldesignal for søstrene imellem portvagten i stueetagen, kirken på 2. sal og søstrenes private hjem på 4. sal. Klokken blev indviet som Oldies-klokke den 7. juni 2013 af lærer Helle Dahl, lærer John Axberg og søster Susanne Hoyos, og vil fremover ringe nye elever ind på Institut Sankt Joseph, – og byde dimitterende elever velkommen.”

Gudstjenester
I løbet af skoleåret arrangerer vi gudstjenester ca. en gang om måneden. Nogle gudstjenester er økumeniske, hvor alle elever deltager sammen, andre er konfessionsopdelte, hvor de katolske elever fejrer messe i skolens egen kirke – Sankt Joseph –  og resten i Esajas kirke, som er den lokale folkekirke.

De økumeniske gudstjenester afholdes dels i Esajas kirken og dels i den katolske domkirke Sankt Ansgar i Bredgade. Ved de økumeniske gudstjenester deltager både protestantiske og katolske præster.

Ansvar for medmennesket og verden
Under denne overskrift fra vores værdigrundlag gennemføres hvert 2. år ti temadage (1½ uge) for alle skolens elever. temaugen har de sidste år haft mange forskellige udtryk, men fælles for dem alle er et indsamlingselement og et stort motionsløb på Kastellet for alle elever, forældre og medarbejdere.

Discofest for 4.-6. klasse

Discofest
For eleverne på mellemtrinnet (4.-6. klasse) arrangeres hvert år en discofest. Festen starter kl. 17 med spisning; og så står den ellers på discodans resten af aftenen!

Adventsfest
Indskolingen fejrer i begyndelsen af december adventsfest. Kl. 17 samles børn, lærere og forældre i Sankt Ansgar til gudstjeneste. Bagefter går alle tilbage til skolen, hvor man spiser sammen i klasserne.

Lucia
Hvert år den 13. december fejrer vi Luciadag. Pigerne fra 5. klasse går i Luciaoptog gennem skolen og afslutter med en samling i teatersalen. Traditionen tro går pigerne også Luciaoptog gennem den den amerikanske ambassade på den anden side af vejen – og som regel også på et plejehjem senere på dagen.

Sankt Josephs dag

Den 19. marts fejrer vi hvert år Sankt Joseph, hvor skolens værdigrundlag danner ramme for en spændende temadag.

Årsfest
Hvert år den sidste fredag i januar holder vi årsfest for 8.-10.kl. Det er en festlig aften med elever, lærere og ledelse, hvor alle møder op i det fineste tøj til fotografering. Vi spiser middag og danser lancier inden der for alvor skrues op for dansemusikken.

Kyndelmisse
Hvert år den 2. februar fejrer vi Kyndelmisse.
Det er 40 dage siden Jesus blev født, og i den katolske kirke fejres dette med en “Lysmesse” hvor alle de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. Teksten der læses er fra Lukasevangeliet om Jesu fremstilling i templet og om den gamle Simeon, der var blevet lovet, at han skulle møde “verdens lys” inden sin død. Klasserne samles i skolegården, hver elev får et lys og vi går i procession til teatersalen, hvor vi beder sammen og synger sange og salmer.

Fastelavn
På ISJ holder vi fastelavnsfest for indskolingen. Børnene møder udklædt på skolen, der bliver ”slået katten af tønden”  udpeget kattekonger og dronninger, og alle på skolen får fastelavnsboller.

Dimission
Hvert år  sidst i juni tager vi afsked med vores elever i 9. klasse. Det er både festligt og lidt vemodigt at skulle sige farvel. Vi mødes kl. 18 i kirken til en kort andagt. Herefter fortsætter vi i Teatersalen, med sang, taler og overrækkelse af afgangsbeviser. Aftenen afsluttet med en festlig middag for alle elever, forældre og lærere. Her siges der farvel og tak på alle tænkelige måder; og ikke mindst PÅ GENSYN til Oldies.

Sommergrillfest
I juni måned arrangerer skolen sommergrillfest i skolegården for alle elever og forældre fra bh.kl.-8.kl.
Der tændes op i den store grill, og sammen hygger vi os med grillmad og forskellige aktiviteter i skolegården.