Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Åbent brev til skolens lærere fra skolens ledelse

Kære alle sammen.

 Vi er nu tre uger inde i konflikten på skoleområdet. Som I ved, tilbyder vi pasning af vores børn fra bh.kl.- 4.kl. Alle andre børn er hjemme og venter…

Dagens aktivitetsmæssige højdepunkt er morgensangen! Herefter står den resten af dagen på leg, boldspil og Nintendo.

 Vi savner jer, – og jeres daglige gang og virke på ISJ!

 I visse dele af pressen bliver der i disse dage tegnet et billede af lærere / lærerarbejdet, som vi slet, slet, slet ikke kan genkende!

 I fald forældre, interessenter eller andre skulle spørge sig selv, om hvordan ledelsen på ISJ mon ser på alt dette, vil vi gerne slå følgende fuldstændigt fast:

 

  • På ISJ har vi en lærergruppe, som i den grad vil både skolen, børnene og hinanden.
  • Det professionelle niveau og jeres store engagement er forbilledligt, og lader grundlæggende intet tilbage at ønske.
  • Vi oplever, at samarbejdsklimaet imellem jer og os – lærere og ledelse – er kendetegnet ved tillidsfuld dialog og en stor forståelse og respekt for hinandens opgaver.
  • Vi oplever, at den omdiskuterede ”ledelsesret” er fuldt til stede, og uanset hvilken overenskomst der måtte komme, vil ledelsen på ISJ fortsætte med at vægte dialog, indflydelse og fælles ansvar i vores arbejde på og med Institut Sankt Joseph.
  • Ledelse handler blandt andet om at ”holde kurs”, – og om at få medarbejderne til at slå rod og deres kompetencer til at bære frugt. Dette kræver gensidig respekt og forståelse; og det er præcis det, som vi dagligt oplever på ISJ.
  • Det er hver eneste dag tydeligt, at vi har ét fælles mål: En velfungerende skole med børn der trives og lærer. Naturligvis – og heldigvis – vil der til stadighed være forhold, som skal revideres, udvikles eller nytænkes. For at dette fortsat skal lykkes i en positiv ånd og i fælles forståelse, skal vi i den grad værne om ”Drømmen om ISJ” :-)
  • I en tid præget af polariseringer, sparerunder og urigtige tåbelige klicheer om lærerarbejdet og skolelivet – en tid hvor vi i den grad oplever, at ISJ er et lille hjul i et meget stort hjul – bliver det afgørende vigtigt for alles trivsel på skolen, at vi passer på hinanden.

 

Som ledelse på ISJ stiller vi os undrende overfor, at KL og DLF ikke allerede har fundet hinanden. Det er ganske enkelt ikke i orden, og vi håber på, at viljen og modet snart indfinder sig…

Vi glæder os under alle omstændigheder til at se jer tilbage, og til at fortsætte det gode samarbejde om ISJ med jer!

 De bedste hilsener

 Skolens ledelse,

Rikke Malmberg, Torben Møller, Anders Christensen, Cristina Noer og Peter Franklin.

  

Nærværende brev er sendt til alle medarbejdere og forældre på ISJ; samt lagt på skolens hjemmeside.