Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Sommerbrev 2013

Kære elever og forældre.

Så er det meget snart sommerferie på ISJ; I dag kl.10.30 synger vi taget af hallen med ”Ferie, Ferie, Ferie”.

Som bekendt fik vi en hel ny hjemmeside for et par måneder siden. Her lægger vi løbende nyheder ind, og der er vigtigt, at I af og til tager en tur forbi www.sanktjoseph.dk og bliver opdateret.

Som afslutning på året, får I dog hermed et gammeldags nyhedsbrev! 

Og for øvrigt tak for sidst til sommerfesten den 20. juni.

Det var en sand fornøjelse! Alle, jeg har talt med efterfølgende – både elever, forældre og personale, var glade for arrangementet. Vi gentager med sikkerhed succesen i næste skoleår.  

 

Istandsættelse:

Vi har i det sidste halve år fået malet hele 1. sal i hovedbygningen; både klasselokaler og gangen. Herudover har vi fået lydisoleret tre forskellige steder i huset: Caféen, grupperummet på 3. sal samt gangen på 1. sal. I vores smukke gamle hus er der meget højt til loftet. Vi har dog et stort ønske om at kunne bruge bl.a. gangearealerne som en integreret det af skolens læringsmiljø. For at dette kan fungere optimalt, er der brug for lydisolering. I eksempelvis caféen har det været et kæmpe fremskridt.

 

Ny bestyrelsesformand:

Skolens bestyrelse har konstitueret sig på ny. Sr. Susanne Hoyos har susende travlt, og ønskede at fratræde posten. I stedet har bestyrelsen peget på Peter Navarro som formand. Peter er valgt som bestyrelsesmedlem af forældrekredsen på ISJ; og er for øvrigt far til Josef i 2.b.

 

Oldies-klokken:

Fredag den 7. juni afholdt vi Oldies-middag for gamle elever samt for tidligere og nuværende ansatte på ISJ. Vi havde en skøn aften med ca. 200 deltagere. Vi indviede samtidig vores nye ”Oldies-klokke”, som fremover skal bruges til at ringe nye elever ind på skolen og til at ringe dimitterende elever ind i Oldies. Første gang var i går til dimissionen!

I forbindelse med indvielsen af klokken til oldies-middagen, fik lærer John Axberg lov til at ringe lærer Helle Dahl ind i Oldies. Helle går på pension her til sommerJ.

(Se billede på skolens hjemmeside og læs også om klokkens historie).

 

Lærer for en dag!! – 15. maj 2014:

Hver 3. år tager hele personalet på en rejse sammen. Turen har både et socialt – og et kulturelt/pædagogisk sigte. I 2011 var vi i Rom, – i 2014 planlægger hele personalegruppen at tage til Barcelona.

Vi følger samme model som i 2011 og tager igen af sted omkring St. Bededagsferien:

Torsdag den 15. maj 2014:    Forældredag.

Fredag den 16. maj 2014:     St. Bededag.

Mandag den 19. maj 2014:    Skolen er lukket.  

I vil naturligvis høre mere om dette, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen:

Torsdag den 15. maj 2014.

Her er der nemlig igen mulighed for at være ”lærer for en dag” på ISJ.

I 2011 var det en stor succes, og vi håber, at I igen er med på idéen.

 

Be the Change:

Under overskriften ”Ansvar for medmennesket og verden” afholder vi hver 2. år en stor temauge. Målet er blandt andet:

        At eleverne forstår nødvendigheden af, at vi alle tager et ansvar for ”Medmennesket og verden”.

        At indsamle penge til et konkret nødhjælpsprojekt.

Sidste gang samlede vi penge ind til organisationen ”Rope of Hope”, som hjalp gadebørn i Sydafrika. I år er overskriften ”Be the Change”; og vi samler penge ind til et Caritasprojekt i Niger, hvor der bygges skoler til nomadebørn. I år 2011 indsamlede vi kr. 54.000,-; det skal vi gerne slå denne gang!!   

Både eleverne og forældre vil naturligvis høre meget mere om dette. Blandt andet får vi besøg på skolen af en medarbejder fra Caritas som vil fortælle eleverne om projektet og vise film/billeder.

”Be the Change” afvikles fra onsdag den 4. september til fredag den 13. september. Eleverne skal arbejde med al verdens projekter i relation til temaet og torsdag og fredag inviteres forældre, søskende, bedsteforældre og venner indenfor!  

I skal være særligt opmærksomme på følgende:

  • Torsdag den 12. september kl.15.00-17.00 åbner vi dørene for bedsteforældre og venner; og for forældre som er forhindret i at komme om fredagen.

Kl.17.00 afvikles motionsløbet ”Be the Change” for elever, forældre og personale. 

Der løbes enten 2 eller 5 km; og der vil være fine lodtrækningspræmierJ. Besked om tilmelding og deltagerbetaling følger i august.  

  • Fredag den 13. september kl.16.00-18.00 er den store finaledag for forældre og søskende.

 

Farvel til ansatte:

Vi skal i år tage afsked med Helle Dahl, som efter 39 års virke på ISJ har valgt at gå på pension.

Helle har betydet fantastisk meget for skolen og vi kommer virkelig til at savne hende. Jeg vil også gerne her på hele skolens vegne sige tusind tak til Helle; Du har virkelig haft stor betydning for mange mange ISJ-elever, forældre og kolleger. Tak! Nyd dit velfortjente Otium!

Vi siger også farvel til Søren Birn og Jannie Lorentzen, som begge har fået job i deres lokalområde i henholdsvis Frederikssund og Allerød. Tak for jeres fine indsats på ISJ og held og lykke fremover.

Endvidere siger vi farvel og tusind tak til Souad Abou Hait, som har undervist på skolen i de sidste to år.

I SFO skal vi sige farvel til Martin, Rebekka og Mie, som alle skal i gang med at studere.

Tusind tak til jer også; børnene har været vilde med jer!

   

IT på mellemtrinnet (4.-6.klasse).                                                                                                                             

Som bekendt kunne I læse følgende i nyhedsbrevet december 2012:

Bestyrelsen og skolens ledelse har besluttet, at alle elever i 4. 5. og 6. klasse til august 2013 dagligt skal medbringe egen bærbar PC som udelukkende skal være til skolebrug. Denne PC skal således være en del af skoletaskens indhold akkurat som penalhus, bøger og madpakke.
Maskinen skal kunne gå på det trådløse netværk, og indeholde en officepakke – meget gerne OpenOffice – som er en gratis pakke. Det giver sig selv at det er bedst med en maskine der ikke er for tung og stor, og bedst hvis den har lang batteritid. Om der vælges PC eller Mac er skolemæssigt underordnet, vores trådløse net og printere supporterer begge dele. Mac har desværre den ulempe, at det ikke kun er hos eleverne de er populære, de er det desværre også hos tyvene. Det giver anledning til at minde om, at det er klogt at have maskinen godt forsikret.

Jeg kan tilføje, at vi – i samråd med et lille udvalg nedsat af forældrerådet – har besluttet at indkøbe elevskabe til computerne. Skaberne kan lejes for 15 kr. om måneden, som vil blive opkrævet over skolepengene. Dette gælder fremover for alle elever fra 4.-9.kl.                                        Interesserede elever vil få mulighed for at tilmelde sig hos klasselærerne først i det nye skoleår.  

Efter lockouten:

Under lockouten i april mistede eleverne en del undervisningstimer. Fra Moderniseringsstyrelsen er udmeldt, at skolerne i almindelighed skal sørge for at alle elever får den undervisning, som svarer til folkeskolens mindste krav. På ISJ har vi i mange år ligget over de standardkrav, så allerede her er eleverne på forhånd rustet til at kunne klare at miste en måneds undervisning.

Umiddelbart efter konflikten sørgede skolen for, at alle vores 9. klasseelever fik ekstra undervisning i afgangsprøvefagene.

 I hele det kommende skoleår har vi på alle klassetrin hævet det ugentlige timetal og får på denne måde givet kompensation for forårets mistede undervisning. Vi har valgt at brede undervisningen ud over hele skoleåret, så der bliver fornuftige skemaer til både elever og lærere. Det er også denne model langt de fleste øvrige skoler i landet har valt at bruge.

Den supplerende undervisning gives bredt i flere fag på årgangene; i særdeleshed bliver dansk, matematik, engelsk og specialundervisning tilgodeset. På denne måde bliver statstilskuddet + skolepengene fra lockoutperioden brugt på det de skal: Til undervisning og til øvrige udgifter forbundet med at holde skole. En del af udgifterne er som bekendt uafhængig af lockouten; det gælder ejendomsskat, renovering, strøm mv.

I øvrigt henvises til flere mails vedr. lockouten udsendt på intra.  

 

Morgensangsmodel:

Vi ønsker at værne om vores dejlige tradition med at mødes til morgensang hver morgen.

Imidlertid er det ikke hensigtsmæssigt, at der hver dag ryger 10 minutter af den almindelige undervisning i første lektion.

Vi har derfor besluttet, at vi pr. 1. august skubber alle ringetiderne med 10 minutter.

Det betyder, at der fremover som nu er morgensang kl.8.00, men tidsmæssigt begynder første lektion først kl.8.10.

Der er således nu sat tid af til morgensang. Det betyder også, at udskolingen, de dage, hvor de ikke skal til morgensang, først skal møde kl.8.10.

Morgensangsmodellen ser fremover ud som følger:

Indskoling:     Hver dag kl.8.00. Mandag og torsdag i gymnastiksalen. De andre dage i teatersalen.

Mellemtrin:     Hver dag kl.8.00. Alle dagene i teatersalen.

Udskoling:      Mandag og torsdag kl.8.00 i teatersalen.

 

De nye klasseskemaer:

Klasseskemaerne for det kommende skoleår kan læses på Intra under egen klasse fra på mandag den 1. juli.

 

Fredag den 30. august:

Al undervisning slutter efter 5. lektion kl.12.45. Om aftenen afholder vi vores årlige sommerfest for medarbejdere og bestyrelse; frem hertil skal lærerne på pæd. dag for både hoved, krop og sjæl.

SFO har åben som normalt.

 

Forældremøde

Nedenfor følger plan for efterårets forældremøder. Det er vigtigt, at I alle møder op til både fællesmødet i teatersalen og til mødet i egen klasse.

Når nogle klasser holder møde før fællesmødet, og nogle klasser efter -, skyldes det, at en del lærere er klasselærer i to klasser. Med denne model bliver det således muligt at være med til klassemødet i begge klasser.  

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen:

 

Mandag den 23. september; A-sporet i indskolingen:

 

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 1a og 3a

Kl. 18.45 – 19.15 fællesmøde teatersal

Kl. 19.30 – 21.00 klassemøde 2a

 

Onsdag den 25. september; B-sporet i indskolingen:

 

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 1b

Kl. 18.45 – 19.15 fællesmøde teatersal

Kl. 19.30 – 21.00 klassemøde 2b

 

Mandag den 30. september; C-sporet i indskolingen:

 

Kl 17.00 -18.30 klassemøde 1c og 2c

Kl. 18.45 – 19.15 fællesmøde teatersal

Kl. 19.30 – 21.00 klassemøde 3b

 

Onsdag den 28. august; Mellemtrinnet:

 

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 4a og 6a

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 4b og 6b

Kl. 18.45 – 19.15 fællesmøde teatersal

Kl. 19.30 – 21.00 klassemøde 5a og 5b

 

Torsdag den 26. september; Udskolingen:

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 7b og 9b

Kl. 17.00 -18.30 klassemøde 7a og 8a

Kl. 18.45 – 19.15 fællesmøde teatersal

Kl. 19.30 – 21.00 klassemøde 8b og 9a

 

Skoleåret 13/14

VI glæder os til at se jer alle tilbage igen til et nyt friskt skoleår….

Vores SFO åbner torsdag den 1. august.

Første skoledag er mandag den 12. august kl. 8.00.

Vi mødes alle i henholdsvis teatersalen og lille gymnastiksal.

(se den nye morgensangsmodel ovenfor).

De nye børnehaveklasser møder tirsdag den 13. august kl.10.00.  

 

Med venlig hilsen, tak for i år og rigtig god sommerferie…

 Peter Franklin

skoleleder