Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nyhedsbrev - december 2012

Kære elever og forældre.

Så blev det atter jul!

Foran kontoret står skolens fine julekrybbe med lys; hvor Josef og Maria tålmodigt venter på jesusbarnet. På fredag afholder vi julegudstjenester i vores egen kirke kl.8.15 og kl.10.00; herefter står den på velfortjent juleferie til alle børn og medarbejdere…!

Pædagogisk dage

I efteråret har personalet på ISJ arbejdet med følgende tema: ”Kollegavejledning i forhold til den gode undervisning”. Som startskud hertil holdt Mads Hermansen et inspirerende foredrag for os. Mads Hermansen er til dagligt professor i pædagogisk psykologi og beskæftiger sig hovedsageligt med undervisning og klasseledelse. Som teoretisk ramme for ”Den gode undervisning” har vi i år valgt at lade os inspirere af den tyske didaktiker Hilbert Mayers 10 kendetegn for god undervisning.

Hvis I er interesseret kan i læse lidt mere her:

http://www.ucc.dk/public/dokumenter/Om%20UCC/UCC_Magasin/10kendetegn.pdf

Hen over efteråret har vi diskuteret disse kendetegn i relation til lærernes/pædagogernes egen praksis her på ISJ.

Sidste uge fik alle en introduktion til ”kollegavejledning”, og planen er nu, at lærere og pædagoger – to og to – skal ”på besøg” hos hinanden og vejlede kollegialt ud fra hver lærers/pædagogs selvformulerede mål for udvikling af egen undervisning/praksis. I de kommende tre måneder vil jeres børn således kunne opleve, at der pludselig er en ekstra lærer til stede i klassen.

Målet med hele projektet er at videreudvikle den gode skolekultur på ISJ, hvor lærere og pædagoger systematisk bruger hinanden til udvikling af egen praksis.

Skolens bestyrelse

Onsdag den 31. oktober var der valg til skolens bestyrelse.

Karina Demuth (mor til Athene i 5.b) blev genvalgt.

Som suppleant blev valgt Bo Nielsen (far til Rosalina i 1.b)

Velkommen!

Skolens bestyrelse ser herefter fortsat ud som følger:

  • Sr. Susanne Hoyos (formand). Udpeget af Pastoralrådet i DK.
  • Lise Baadsgaard Jepsen (næstformand). Udpeget af Den katolske biskop i DK.
  • Kirsten Gravgaard. Udpeget af Sankt Joseph Søstrene i DK.
  • Peter Navarro-Alonso. Forældrevalgt.
  • Karina Demuth. Forældrevalgt.

PC´er på mellemtrinnet (4. 5. og 6.kl.)

Som bekendt er IT efterhånden en integreret del af skolehverdagen på ISJ. Desværre er det dyrt!

Ud over computere er der store udgifter til elektroniske tavler(Smartboards), trådløse netværk, printere, kopimaskiner, digitale læringsmidler og ikke mindst til support af drift og vedligeholdelse. For to år siden besluttede skolens bestyrelse at alle elever i udskolingen selv skulle medbringe en PC til eget brug. Vi havde teknisk set lidt begyndervanskeligheder hermed, men nu kører det generelt fint!

Nu er turen kommet til mellemtrinnet!

Bestyrelsen og skolens ledelse har således besluttet, at alle elever i 4. 5. og 6.klasse til august 2013 dagligt skal medbringe egen bærbar PC som udelukkende skal være til skolebrug. Denne PC skal således være en del af skoletaskens indhold akkurat som penalhus, bøger og madpakke.
Maskinen skal indeholde en officepakke – meget gerne OpenOffice – som er en gratis pakke. Det giver sig selv at det er bedst med en maskine der ikke er for tung og stor, og bedst hvis den har lang batteritid. Om der vælges PC eller Mac er skolemæssigt underordnet, vores trådløse net og printere supporterer begge dele. Mac har desværre den ulempe, at det ikke kun er hos eleverne de er populære, de er det desværre også hos tyvene. Det giver anledning til at minde om, at det er klogt at have maskinen godt forsikret.
Vi ved at mange af eleverne på mellemtrinnet allerede har egen PC; men er også klar over, at en sådan anskaffelse for nogle familier kan være en stor økonomisk udskrivning. I tilfælde heraf bedes I kontakte viceskoleleder Torben Møller, så vi sammen kan finde en god løsning.

Telefonnumre

Vi oplever desværre for ofte, at de forældre-telefonnumre som skolen har fået oplyst – og som står at læse på intra – er forkerte. Vi vil derfor bede jer alle om tjekke egne telefonnumre på intra.

Vi SKAL ALTID kunne nå jer telefonisk!

Skolens hjemmeside

Vi er i fuld gang med at udvikle en ny hjemmeside til skolen!

Vi regner med at ”gå i luften” inden sommerferien. Målet er selvsagt en moderne og velfungerende hjemmeside hvor eksempelvis indholdet af disse Nyhedsbreve kan formidles på en mere dynamisk og tidssvarende måde.

Glæd jer! – det gør skolelederen!

Branding, PR, Fundraising og Oldies.

De økonomiske udsigter for De frie Grundskoler i Danmark – herunder ISJ – er desværre ikke helt så lyse, som man kunne ønske sig.

Grunden hertil er følgende: Tilskuddet fra staten til de frie grundskoler gives som en procentdel af hvad en folkeskoleelev koster om året beregnet som en gennemsnitspris på landsplan i de seneste tre år. Dette beløb er de sidste ca. 5 år faldet drastisk pga. de store besparelser i folkeskolen med fyring af over 5000 lærere på landsplan. Endvidere blev det for snart fire år besluttet, af den procentdel de frie skoler får af ovenstående tal skulle nedsættes fra 75 % i 2011 til 71 % i 2015.

Herudover har vi på ISJ nogle helt særlige udfordringer med vores skønne gamle bygning, som sine steder – af både bygningsmæssige og pædagogiske grunde – trænger til renovering og ombygning.

Der er absolut ingen grund til økonomisk bekymring lige nu, men kort sagt drømmer vi om meget mere end vi har råd til!

Skolens ledelse og bestyrelse har derfor besluttet at ansætte Thomas Mulhern som PR-medarbejder. Thomas er fra USA, dansk gift og uddannet i filosofi/kommunikation. Thomas har et indgående kendskab til katolske skoler i USA/Europa og gode erfaringer med PR-arbejde og fundraising. Thomas får til opgave at arbejde med Branding og PR (bl.a. hjemmesiden) og ikke mindst at undersøge mulighederne for at hente penge fra fonde, organisationer m.v.

Et andet område vi gerne vil udvikle er dialogen og samarbejdet om ovenstående med nuværende forældre (forældrerepræsentantskabet) og med tidligere elever/Oldies. Der er her med sikkerhed ressourcer at hente J.

 

Cykelstativer

Som I sikkert har set, har Københavns kommune bevilget og opsat cykelstativer ved muren på Dag Hammarskjölds allé. Det er vi rigtig glade for, og vi vil bede jer om at benytte dem!! Det er hensigten, at så mange cykler som muligt parkeres ude på vejen. Områderne indenfor muren, som før blev brugt til cykelparkering vil i løbet af foråret blive inddraget til bænke, boldspil m.v.

I januar/februar har Københavns kommune lovet at ophænge ”SKOLE – NEDSÆT FARTEN!”-skilt samt indrette 2-3 ”kiss and drop”-parkeringsbåse foran skolen.

Det bliver dejligt….

Med venlig hilsen, tak for i år og rigtig glædelig jul til alle!

Peter Franklin
skoleleder

Første skoledag i 2013 er torsdag den 3. januar, hvor alle møder efter skemaet.