Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nyhedsbrev - juni 2012

Kære elever og forældre.

Så er det snart sommerferie på ISJ; på fredag kl.10.30 synger vi taget af hallen med ”Ferie, Ferie, Ferie”; kom gerne og syng med!

De nye klasseskemaer:

Klasseskemaerne for det kommende skoleår kan læses på vores hjemmeside under information / klasseskemaer fra på mandag den 2. juli.

Den 31. august:

Al undervisning slutter efter 5. lektion kl.12.45. Om aftenen afholder vi vores årlige sommerfest for medarbejdere og bestyrelse; frem hertil skal lærerne på pæd. dag for både hoved, krop og sjæl.

SFO har åben som normalt.

ISJ som 3-sporet:

Skolens bestyrelse har besluttet, at vi i årene fremover fortsætter med at oprette tre børnehaveklasser; (hvis der altså er ansøgere hertil J).

Statstilskuddet til de frie skoler er de sidste år faldet markant; og et stigende børnetal på ISJ vil delvist kompensere herfor. Vi vil hermed få langt bedre mulighed for at investere i IT og undervisningsmidler samt i vores fysiske rammer med vedligeholdelse /renovering både indvendig og udvendig. Rent fysisk har vi også fint plads til på sigt at blive 3-sporet.

Efter bestyrelsens og ledelsens bedste vurdering vil et stigende børnetal herudover kunne få en positiv indflydelse på fx differentieret undervisning, det ”vandrette” lærersamarbejde samt lærernes faglige miljø. Eksempelvis omkring de ”små fag”, hvor gruppen af faglærere vil vokse med bedre mulighed for sparring og udvikling.

Bigband/Orkester og kor:

Sidste mandag var jeg til en skøn sommerkoncert med vores kor og orkester. Det var virkelig en fornøjelse at opleve børnenes engagement og ikke mindst det begejstrede publikum.

Til næste skoleår fortsætter både kor og orkester.

Som afløser for Jacob har vi ansat Rasmus Bogø, som kommer med erfaring fra bl.a. musikskolen i Rudersdal. Rasmus vil sammen med Katrine fortsætte den gode udvikling af skolens musikliv, og vi håber, at rigtig mange elever har lyst til at være med.

I august måned vil I modtage nærmere besked herom, men jeg kan allerede nu fortælle, at vi udover orkester og kor opretter et bandværksted i klubben, et spire-”KOR-KESTER” i fritten samt musikalsk legestue i bh.kl. og 1. kl.

Som det fremgår, har vi valgt at opprioritere udviklingen af skolens musikliv. I den forbindelse er vi fortsat nødt til at lade nogle af aktiviteterne være delvist forældrefinansieret.

Til næste år vil priserne være følgende:

Kr. 450,- om måneden for instrumentleje, instrumentundervisning samt orkester.

Kr. 225,- om måneden for kor. I perioder vil kor og orkester øve/spille sammen.

Næste års kor- og orkesterdag bliver TORSDAG!!

Gospelkor på 6. årgang:

Apropos musikliv: I sidste uge gennemførte vi med stor succes vores gospeluge for 6. årgang.

Eleverne øvede de tre første dage i ugen, og gav torsdag og fredag koncert på fire skoler og et plejehjem her på Østerbro.

Det lyder fantastisk! Kom og få en smagsprøve til vores sommerafslutning fredag 10.30 i hallen.

Ombygning:

Genudsendelse fra sidste nyhedsbrev:

I sommerferien flytter vi vores lærerværelse ned i klubben. Det skyldes, at vi p.g.a. de nye c-klasser i bh.kl. og 1.kl.har brug for flere klasseværelser. I det nuværende lærerværelse indrettes der således to ny klasseværelser til to 2. klasser. Lokalerne indrettes som kombinationslokaler, så de både kan bruges som undervisningslokale om formiddagen og som SFO om eftermiddagen.

De første 14 dage i august har vi stadig håndværkere i huset, og 2.+3. klasserne skal være på biblioteket i SFO-tiden.

Forældremøde

I efteråret afholder vi forældremøder i sporet. Aftenerne kommer til at forløbe efter følgende program.

17.00 – ca. 17.45: Fællesmøde i Teatersalen med indlæg fra skoleledelsen og sporteamet.

17.45 – 20.00: Spisning og forældremøde i egen klasse.

(Klassens forældre arrangerer selv fællesspisningen. I vil høre nærmere herom fra klasselærerne).

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen:

A-sporet i indskolingen (bh.kl.a+c, 1.a, 2.a og 3.a): Tirsdag den 4. september kl.17.00

B-sporet i indskolingen (bh.kl. b, 1.b+c, 2.b og 3.b): Torsdag den 6. september kl.17.00

A-sporet på mellemtrinnet (4.a, 5.a og 6.a): Tirsdag den 11. september kl.17.00

B-sporet på mellemtrinnet (4.b, 5.b og 6.b): Torsdag den 13. september kl.17.00

A-sporet i udskolingen (7.a, 8.a og 9.a): Onsdag den 19. september kl.17.00

B-sporet i udskolingen (7.b, 8.b og 9.b): Torsdag den 20. september kl.17.00

Skolens udviklingsgruppe (bestående af ledelse og lærere/pædagoger) har besluttet, at vi i de kommende to skoleår skal arbejde med følgende:

Kollegavejledning i forhold til ”Den gode undervisning / Den gode SFO-aktivitet”

Vi vil fortælle mere herom til forældremøderne i september måned.

 

Sidste skoledag inden sommerferien – fredag den 29. juni:

 

Program:

8.00 – 10.30: Eleverne afslutter skoleåret i klasserne.

10.30 – 11.20: Fælles afslutning for alle i hallen. Forældre er velkomne!

 

Husk at hele ISJ har lukket i juli måned.

Skoleåret 12/13

VI glæder os til at se jer alle tilbage igen til et nyt friskt skoleår….

Vores SFO åbner onsdag den 1. august.

Første skoledag er tirsdag den 14. august kl. 8.00 – 11.20

1.-6.kl. møder til morgensang i teatersalen.

7.-9.kl. går direkte i klassen.

 

De nye børnehaveklasser møder onsdag den 15. august og har fået nærmere besked herom.

Med venlig hilsen, tak for i år og rigtig god sommerferie…

 

Peter Franklin

skoleleder