Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg:

Nyhedsbrev - maj 2012

Kære elever og forældre.

Så blev det forår. Jeg sidder i skrivende stund i Rom, i 24 graders solskin, sammen med vores to søde 8. klasser! Skønt J.

9. klassernes sidste skoledag

På fredag den 1. juni afholder vores 9. klasser sidste skoledag, og den almindelige undervisning er derfor aflyst.

Bh.kl. – 8.kl.møder først kl.9.00.

SFO/Klub er åben fra kl.7.00-9.00 for alle elever fra bh.kl.-3.kl.

Dagens program:

8.15 – 9.00: Eleverne fra 9. klasse spiser morgenmad på lærerværelset sammen med skolens personale.

9.00 – 9.30: Karamelkastning i klasserne.

10.00 – 11.00: Afgangsklassernes revy i teatersalen for elever fra 3. – 8.kl.

Indskolingen bliver i klassen.

11.00 – 11.15: Karamelkastning i skolegården.

11.15 – 11.45: Langbold/fodbold/rundbold – eleverne mod lærerne!!

11.45 – 12.15: Vandkamp i skolegården. Det er ikke tilladt at kaste med andet end vand!

12.20: Eleverne går hjem – eller i SFO/klub.

  • Eleverne vælger selv om de ønsker at deltage i vandkampen.

Elever, der ikke ønsker at deltage, skal gå hjem eller indendørs i SFO/Klub.

Elever, der skal i SFO efter vandkampen, skal medbringe skiftetøj, hvis de ønsker at deltage i vandkampen.

  • Der er konkurrence om mest muligt indsamlet karamelpapir. Efter endt indsamling kan eleverne klassevis aflevere deres poser med papir hos Bente til vejning.

Vinderen vil blive udråbt til morgensang i ugen efter. Præmien er sodavand til klassen.

 

Relationskompetencer:

I forbindelse med skolens flerårige fokus på ”relationskompetencer” har vi i år haft særligt fokus på relationen til jer, kære forældre!

I den forbindelse har vi ønsket at udarbejde gensidige forventninger imellem skole og hjem.

Vi tænker at dette på mange planer kunne være gavnligt; både indholdsmæssigt og kommunikationsmæssigt. Til forældrerepræsentantskabsmødet i efteråret blev emnet diskuteret, og der blev formuleret en række gode input/forslag til det videre arbejde. Til førstkommende møde i repræsentantskabet i efteråret vil et forslag til den endelige udgave blive præsenteret og diskuteret. Når forventningspapiret er færdigformuleret, vil hele forældregruppen naturligvis høre herom.

I relation til temaet har vi herudover afholdt temadag i februar om ”Den svære samtale”. Ved hjælp af forskellige samtalemåder og tilgange kom vi vidt omkring. Målet med dagen var naturligvis at diskutere og kvalificere vores evne til at samtale med elever/forældre. I særdeleshed i forhold til samtaler indeholdende uenighed, konfliktstof m.v.

Afhentning af børn i SFO

Forældre til børn i SFO bedes være opmærksomme på, at vores SFO lukker kl.17.00!!!!!

Jeg gentager: KL.17.00!

Det sker desværre alt for ofte, at børn hentes for sent.

Personalet i SFO må i disse situationer blive på arbejde, med det resultat, at de kommer for sent til møder, afhentning af egne børn o.s.v. Dette er helt uacceptabelt!

Toiletter

Vi er i gang med at give vores toiletter en opfriskning. Ud over nye fuger og toiletbræt har vi på SFO-toiletterne forsøgt os med duft og pynt! Vi har indtil videre fået mange positive tilbagemeldinger. Og inden sommerferien vil skillevæggene på SFO-toilettet blive udskiftet.

Projekttrappe og IT-medieplan

Vi har netop afholdt en vidensdelingsdag for personalet om projektarbejdsformen. Her fortalte alle lærerteamene i lyd og billeder hinanden om deres – og elevernes – erfaringer med projektarbejdsformen.

Et udvalg af lærere har netop færdiggjort ”ISJ´s projekttrappe” som er en samlet plan for hvordan vi fremover vil tilrettelægge projektarbejder. Planen indeholder trinmål samt en række forslag til aktiviteter. Inden vi går på sommerferie vil planen blive lagt ud på intra så I kan orientere jer herom.

Vi har i år også valgt at revidere vores IT- og medieplan. IT og medier skal indgå som en naturlig og integreret del af den daglige undervisning, og vi har i vores nyreviderede plan formuleret både trinmål for klassetrinnene samt en række gode idéer til aktivitet. Også denne plan vil I snarest kunne orientere jer ompå intra.

Ombygning:

I sommerferien flytter vi vores lærerværelse ned i klubben. Det skyldes at vi p.g.a. de nye c-klasser i bh.kl. og 1.kl.har brug for flere klasseværelser. I det nuværende lærerværelse indrettes der således to ny klasseværelser til to 2. klasser. Lokalerne indrettes som kombinationslokaler, så de både kan bruges som undervisningslokale om formiddagen og om klub-baselokale om eftermiddagen.

Socialpraktik

Som tidligere beskrevet, har vi i år som noget nyt indført socialpraktik på 8. klassetrin. Eleverne har været i socialpraktik to timer om ugen i 10 uger på plejehjem, fritidshjem m.v.

Praktikken har generelt været en stor succes; mange elever har oplevet miljøer og opgaver som med sikkerhed har udvidet deres horisont. Vi havde bl.a. to elever på plejehjemmet Sølund, hvor de stod for et gymnastikhold for de ældre. Østerbro Avis skrev en artikel herom:

http://dinby.dk/noerrebronordvest-bladet/ung-blandt-de-gamle

Klassestørrelser:

På flere opfordringer følger hermed vores retningslinjer for maxantallet af elever i vores klasser:

Bh.kl.: 27

  1. 26
  2. 25

3.-9.kl. 24

Når vi vælger at tage flere elever ind i de små klasser skyldes det, at der altid er nogen der flytter eller går om. Vi smider naturligvis ikke en elev ud fra en eksempelvis 2. klasse med 26 elever, men vores erfaring er, at det stort set altid kommer til at passe.

Friplads:

Det er nu, at der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengene – delvis friplads.

Ansøgningsskema rekvireres hos skolesekretær Bente Helbo, og ansøgningsfristen er 28. juni, hvis man ønsker nedsættelsen fra 1. august.

Det er også nu der kan sendes ansøgning til Gerda Moltzens mindelegat, hvor der er én hel og to halve fripladser til rådighed for næste skoleår. Her fremsendes en velbegrundet ansøgning til skolens ledelse.

Og husk: Skole og SFO holder lukket den 4. juni (Og den 5. juni, hvor det er grundlovsdag).

 

Hele ISJ går på sommerferie fredag den 29. juni. Rigtig god sommer til alle!

Med venlig hilsen

Peter Franklin
skoleleder