Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ledelsesberetning 2010

Det er et formelt krav til De Frie Grundskoler i Danmark, at der hvert år i forbindelse med revisionen udarbejdes en “Ledelsesberetning”).

Drømmen om ISJ: Som bekendt afsluttede vi i juni måned arbejdet med at diskutere og revidere vores værdigrundlag. Opgaven i år var nu at sætte det i relation til vores konkrete hverdagspraksis. Vi indledte skoleåret med to pædagogiske dage for hele personalegruppen på ISJ. Den første handlede om relationskompetencer. Som der står i vores værdigrundlag forudsætter dannelse: ”En samspilsproces hvor børnene indgår i tillidsfulde relationer og tør åbne sig, og hvor det pædagogiske personale har lyst og kompetencer til at ”åbne verden” for barnet”. Sammen med psykolog Peter Westmark fra UC Nordjylland arbejdede vi en hel dag med at diskutere, vurdere og perspektivere relationsarbejdet på ISJ. Den anden pædagogiske dag tog afsæt i den sandhed at børn lærer forskelligt! Vi havde besøg af konsulent Lene Heckmann der bl.a. holdt oplæg om projektarbejdsform, læringsstile og Cooperative Learning (CL: fokus på strukturerede samarbejdsformer i klassen). Oplæggene skulle blandt andet inspirere til de netop afholdte temauger i uge 40 og 41 hvor hvert sporteam – med afsæt i ét af de tre emner – skulle planlægge og gennemføre ”undervisning på tværs”. Temaugerne forløb for øvrigt rigtig godt. Huset summede af aktiviteter og mange nye tilgange blev afprøvet. Vi afholder den 12. november en personaleeftermiddag med fælles fremlæggelse/vidensdeling og evaluering.

Legepatrulje: I dette skoleår igangsætter vi også vores nye legepatruljer. Frivillige elever fra 6. og 7. klasse indgår i legepatruljen, der har til opgave at igangsætte og understøtte lege og sjove aktiviteter for de små i pauserne. Udover de små elevers forhåbentlige glæde og udbytte af legene, er legepatruljen også tænkt som et stykke ”socialpraktik” for 6./7.klasserne.

De fysiske rammer: Som mange af jer sikkert har set, har vi fået ny indgangsportal til kontorgangen. Henover døren står der velkommen på alle de sprog som tales på skolen; 33 i alt. (Og for øvrigt fra 59 forskellige nationer!) Ellers har vi i sommerferien fået istandsat og udvidet vores bibliotek betragteligt. Det nye biblioteksområde fremstår lyst og imødekommende med en række læse- og studiepladser med computere og interaktive tavler. Der er endvidere mulighed for at arbejde med både billede- og filmredigering. Lektiecaféen har også til huse på Biblioteket. Den har åben hver eftermiddag for alle. Her fås lektiehjælp og varm kakao!

I sommeren 2011 tager vi fat på renoveringen af vores hjemkundskabslokale.

I de kommende fem år er det planen at renovere 1,2 og 3 sal i hovedbygningen. Vi planlægger at integrere de mange kvadratmeter gange i læringsmiljøet. Her skal etableres gruppearbejdspladser, læsekroge og PC – arbejdspladser.

I kirken har vi fået ny udsmykning. En såkaldt ”korsvej”, der med 14 trærelieffer fortæller historien om Jesus fra domfældelsen til gravlæggelsen. Det er kunstneren Uffe Gitz-Johansen der står bag, og resultatet er særdeles imponerende! Billederne hænger i den ene ende af kirken, og skal blandt andet bruge i forbindelse med gudstjenester og i kristendoms- undervisningen.

Elevplaner og årsplaner (4. – 9.kl.) Orientering om elevernes standpunkt og arbejdsindsats, samt evt. særlige mål for kommende periode, kan nu læses på forældreintra i de såkaldte elevplaner. Det er allerførste gang vi prøver dette med elektronisk tilgang, så I bedes bære over med eventuelle begynder- vanskeligheder . Ligeledes er lærernes undervisningsårsplaner blevet ”elektronificeret” og kan også læses på forældreintra.

Retræter i 9.klasse: I 9.klasse indfører vi for første gang en retrætetur på 3 dage i maj måned. Udover at være en afslutnings- og farveltur vil vi gerne give hver enkelt elev mulighed for nogle ”udskolingsovervejelser”: Hvad skal jeg nu efter 9.klasse?(også udover uddannelsesvalg.) Hvad vil jeg gerne med mit liv? Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Hvad er vigtigt for mig? Hvor vil jeg gerne være om 5 år o.s.v.

Medarbejdergruppen. Som samlet ledelse oplever vi generelt medarbejdergruppen som særdeles engageret og kompetent. Det er som skoleleder stadighed en fornøjelse af få lov til at være med til at holde skole på ISJ!

Med venlig hilsen

Peter Franklin skoleleder